مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:02:04 AM 1396 / 02 / 08
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
بازدید ریاست بیمارستان از واحد آزمایشگاه

--1396 / 01 / 31  -9:4 تعداد مشاهدات :161


--1396 / 01 / 26  -12:5 تعداد مشاهدات :154


--1396 / 01 / 23  -11:48 تعداد مشاهدات :165

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

--1396 / 01 / 03  -10:14 تعداد مشاهدات :346

دکتر شریفی ریاست بیمارستان به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه و نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ضمن تبریک سال نو از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.

--1396 / 01 / 03  -9:26 تعداد مشاهدات :411


--1395 / 12 / 28  -13:3 تعداد مشاهدات :374

اهداء تندیس تقدیر از مسئولین بیمارستان جهت اجرای طرح زایمان طبیعی و کاهش سزارین و عوارض مربوط به آن و انجام بهسازی بلوک زایمان از سیستم سنتی به IDR

--1395 / 12 / 25  -10:9 تعداد مشاهدات :278


--1395 / 12 / 08  -9:53 تعداد مشاهدات :325

تقدیر و تشکر از مهندسین بیمارستان بعمل آمد.

--1395 / 12 / 07  -12:17 تعداد مشاهدات :372

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: