مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:15:59 PM 1395 / 12 / 02
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1395 / 12 / 02  -13:9 تعداد مشاهدات :19


--1395 / 11 / 23  -8:41 تعداد مشاهدات :99

بازدید مسئولین دانشگاه از پرستاران شاغل در بیمارستان

--1395 / 11 / 16  -9:52 تعداد مشاهدات :345


--1395 / 11 / 12  -9:5 تعداد مشاهدات :136


--1395 / 11 / 02  -12:58 تعداد مشاهدات :98

کتابچه فرمولری بیمارستان شهید بهشتی تدوین دکتر صدیقه سادات ثابت عنوان پمفلت آموزشی برگزیده در حوزه داروسازی بیمارستانی در کشور را به خود اختصاص داد

--1395 / 10 / 05  -13:21 تعداد مشاهدات :149


--1395 / 09 / 04  -10:56 تعداد مشاهدات :340

نظر به اینکه این بیمارستان اقدام به تاسیس شرکت تعاونی مستقل نموده است لذا کارکنانی که متقاضی عضویت ...

--1395 / 09 / 03  -9:30 تعداد مشاهدات :320

به گزارش روابط عمومی بیمارستان و به نقل از مسؤل بخش ICU2 مرحوم آرزو لطفی بیمار 25 ساله که براثر سانحه تصادف در این مرکز بستری شده بود...

--1395 / 09 / 01  -13:33 تعداد مشاهدات :292

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: