8:00:02 AM 1398 / 01 / 07
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 

معرفی

نام بخش: زایمان

رئیس بخش:خانم دکتر واحدی پور ( متخصص زنان و زایمان )

سرپرستار بخش:خانم طیبه عصاریان

تعداد تخت فعال:13 تخت

تعداد پرسنل : 32 نفر

منشی : خانم وجیهه احتیاجی

معرفی بخـــش :

بلوک زایمان در طبقه دوم بیمارستان و در جوار بخشNICU و بستری زنان و زایمان یکی از بخش های اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی کاشان می‌باشد که قادر است جهت زایمان طبیعی، سزارین و سایر اورژانسهای زنان و مامایی به بیماران سرویس دهد

این واحد که از سال 1385 بصورت سنتی افتتاح شده است که در سال 1395 بهسازی و نوسازی گردید که در حال حاضر دارای 5 فضای  LDRو امکانات زیر می باشد:

·        فضای انتظار : دارای سالنی دارای امکاناتی از قبیل : تلوزیون ، صندلی ، تلفن اضطراری برای همراهان یا بیماران منتظر برای پذیرش می باشد.

·         اتاق تریاژ : دارای دارای تخت معاینه، ساکشن مرکزی، سونی کیت ، سرویس بهداشتی و سایر تجهیزات معاینه اولیه بیمار می‌باشد.

·        اتاق معاینه: دستگاه سونوگرافی ، دستگاه میکروسکوپ ، دارای تخت معاینه، اکسیژن و ساکشن مرکزی، سونی کیت و سایر تجهیزات معاینه می‌باشد.

·        اتاق پست پارتوم : دارای چهار تخت بیمار( که با پرده پرایوت از هم جدا شده است )  ، اکسیژن و ساکشن مرکزی، سونی کیت، دستگاهNST، کات نوزاد ،کلید احضار ماما ،

·        اتاقهای LDR: مجهز به تخت زایمان سه وضعیتی کنترل دار، یک عدد وارمر جهت نوزاد ، اکسیژن و ساکشن مرکزی کلید احضار ماما ، دستگاهNST، چراغ سیالتیک ، کات نوزاد ، ترالی دارویی ، کلید احضار ماما ، و سایر تجهیزات و امکانات رفاهی برای مادرمی‌باشد.

·        اتاقهای LDR(اتاق زایمان بدون درد: این اتاق دارای یک تخت سه وضعیتی کنترل دار  ،ماشین بی هوشی ، سونی کیت، کپسول انتونوکس (جهت زایمان کم درد)، اکسیژن و ساکشن مرکزی، دستگاهNST، یک عدد وارمر جهت نوزاد، ، کلید احضار ماما ، کیف احیاء نوزاد کات نوزاد ، ترالی اورژانس ، چراغ سیالتیک و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت زایمان می‌باشد.

·        اتاق LDRایزوله: مجهز به فیلتر تهویه هــوا  و مجهز به یک تخت زایمان سه وضعیتی کنترل دار، یک عدد وارمر جهت نوزاد ، اکسیژن و ساکشن مرکزی کلید احضار ماما ، دستگاهNST، کات نوزاد ، ترالی دارویی ، چراغ سیالتیک ، و سایر تجهیزات و امکانات رفاهی برای مادرمی‌باشد.

·        اتاقHigh Risk : مختص بیماران اکلامپسی و پره اکلامپسی و ... است که دارای سه تخت بیمار( که با پرده پرایوت از هم جدا شده است ) ، ترالی دارویی ، اکسیژن ، دستگاه الکتروشوک، واکیوم، دستگاهNST، سونی کیت و سایر تجهیزات معاینه ، کلید احضار ماما ، مانیتور و ساکشن مرکزی می‌باشد.

به هر بیمار بستری در بخش آموزشهای لازم به کمک پرسنل بخش و  CD های آموزشی و پمفلت داده می‌شود.

با توجه به وجود کلینیک زایمان بدون درد در بیمارستان، امکان انجام زایمان بدون درد در بلوک زایمان فراهم می‌باشد.

  • معرفی پزشکان بخش:

( متخصصین زنان و زایمان )

1-خانم دکتر صمیمی

2-خانم دکتر علینقی پور

3-خانم دکتر اقبال مقدم

4-خانم دکتر فهیمی نژاد

5-خانم دکتر مرضیه طالبیان

6- خانم دکتر پریسا طالبیان

7-خانم دکتر سلیمانی

8-خانم دکترحاتمی

9- خانم دکتر فروزانفر

10- خانم دکتر نظام زواره

  • موقعیت مکانی بخش:

واقع درطبقه دوم بیمارستان شهید بهشتی ودرمجاورت بخش نوزادان می باشد.

  • اهم فعالیت های بخش:

انجام زایمان طبیعی واپیزیوتومی-کنترل FHR - معاینات واژینال ( درسیر زایمان ) – کنترل کنترکشن-OCT ,اینداکشن-گرفتن ECG – انجام NST-کنترل بیماران POST PARTUM ونوزاد آنها-کلیه اقدامات لازم برای نوزادان NVD و C/S-پذیرفتن بیماران سرپایی ومشاورههای اورژانس وغیر اورژانس

  • لیست اقدامات تهاجمی در بخش:

کورتاژ،اینتوبه کردن نوزاد،ترمیم اپی زیوتومی و انجام آن،ترمیم پارگی های واژن،وکیوم حین زایمان،گرفتن ABG

  •  اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش:

انکو باتور- پالس اکسی متر- ساکشن سیارمرکزی - کپسول اکسیژن - مانیتورینگ -تخت زایمان- وارمر - ترازوی نوزاد وبزرگسال هرکدام - تخت ژنیکولوژی - چراغ سیالیتیک- چراغ سیار- دستگاه فشارسنج- لارنگوسکوپ با آمبوبگ برای نوزاد ومادر- کات نوزاد- ترالی احیانوزادومادرهرکدام - افتالموسکوپ و نگاتوسکوپ هرکدام - تخت معاینه ساده

 

تصاویر بخش

تماس:
03155540026 - داخلی 5560-5559-5561
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر