5:54:05 PM 1402 / 01 / 10
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 

معرفی

نام بخش: زایمان

رئیس بخش:خانم دکتر واحدپور ( متخصص زنان و زایمان )

سرپرستار بخش:خانم طیبه عصاریان

تعداد تخت فعال:13 تخت

تعداد پرسنل : 32 نفر

منشی : خانم وجیهه احتیاجی

معرفی بخـــش :

بلوک زایمان در طبقه دوم بیمارستان و در جوار بخشNICU و بستری زنان و زایمان یکی از بخش های اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی کاشان می‌باشد که قادر است جهت زایمان طبیعی، سزارین و سایر اورژانسهای زنان و مامایی به بیماران سرویس دهد

این واحد که از سال 1385 بصورت سنتی افتتاح شده است که در سال 1395 بهسازی و نوسازی گردید که در حال حاضر دارای 5 فضای  LDRو امکانات زیر می باشد:

·        فضای انتظار : دارای سالنی دارای امکاناتی از قبیل : تلوزیون ، صندلی ، تلفن اضطراری برای همراهان یا بیماران منتظر برای پذیرش می باشد.

·         اتاق تریاژ : دارای دارای تخت معاینه، ساکشن مرکزی، سونی کیت ، سرویس بهداشتی و سایر تجهیزات معاینه اولیه بیمار می‌باشد.

·        اتاق معاینه: دستگاه سونوگرافی ، دستگاه میکروسکوپ ، دارای تخت معاینه، اکسیژن و ساکشن مرکزی، سونی کیت و سایر تجهیزات معاینه می‌باشد.

·        اتاق پست پارتوم : دارای چهار تخت بیمار( که با پرده پرایوت از هم جدا شده است )  ، اکسیژن و ساکشن مرکزی، سونی کیت، دستگاهNST، کات نوزاد ،کلید احضار ماما ،

·        اتاقهای LDR: مجهز به تخت زایمان سه وضعیتی کنترل دار، یک عدد وارمر جهت نوزاد ، اکسیژن و ساکشن مرکزی کلید احضار ماما ، دستگاهNST، چراغ سیالتیک ، کات نوزاد ، ترالی دارویی ، کلید احضار ماما ، و سایر تجهیزات و امکانات رفاهی برای مادرمی‌باشد.

·        اتاقهای LDR(اتاق زایمان بدون درد: این اتاق دارای یک تخت سه وضعیتی کنترل دار  ،ماشین بی هوشی ، سونی کیت، کپسول انتونوکس (جهت زایمان کم درد)، اکسیژن و ساکشن مرکزی، دستگاهNST، یک عدد وارمر جهت نوزاد، ، کلید احضار ماما ، کیف احیاء نوزاد کات نوزاد ، ترالی اورژانس ، چراغ سیالتیک و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت زایمان می‌باشد

همچنین یکی از روش های کاهش درد های زایمان طبیعی استفاده از دستگاه تنس می باشد که در این مجتمع برحسب درخواست بیمار در موقع زایمان استفاده خواهد شد.

·        اتاق LDRایزوله: مجهز به فیلتر تهویه هــوا  و مجهز به یک تخت زایمان سه وضعیتی کنترل دار، یک عدد وارمر جهت نوزاد ، اکسیژن و ساکشن مرکزی کلید احضار ماما ، دستگاهNST، کات نوزاد ، ترالی دارویی ، چراغ سیالتیک ، و سایر تجهیزات و امکانات رفاهی برای مادرمی‌باشد.

·        اتاقHigh Risk : مختص بیماران اکلامپسی و پره اکلامپسی و ... است که دارای سه تخت بیمار( که با پرده پرایوت از هم جدا شده است ) ، ترالی دارویی ، اکسیژن ، دستگاه الکتروشوک، واکیوم، دستگاهNST، سونی کیت و سایر تجهیزات معاینه ، کلید احضار ماما ، مانیتور و ساکشن مرکزی می‌باشد.

به هر بیمار بستری در بخش آموزشهای لازم به کمک پرسنل بخش و  CD های آموزشی و پمفلت داده می‌شود.

با توجه به وجود کلینیک زایمان بدون درد در بیمارستان، امکان انجام زایمان بدون درد در بلوک زایمان فراهم می‌باشد.

  • معرفی پزشکان بخش:

( متخصصین زنان و زایمان )

1-خانم دکتر واحدپور

2-خانم دکتر نظام زواره

3-خانم دکتر اقبال مقدم

4-خانم دکتر فهیمی نژاد

5-خانم دکتر مرضیه طالبیان

6- خانم دکتر پریسا طالبیان

7-خانم دکتر سلیمانی

8-خانم دکترحاتمی

9- خانم دکتر فروزانفر

10-طیبه هاشمی آرانی

11- الهه مصداقی نیا

  • موقعیت مکانی بخش:

واقع درطبقه دوم بیمارستان شهید بهشتی ودرمجاورت بخش نوزادان می باشد.

  • اهم فعالیت های بخش:

انجام زایمان طبیعی واپیزیوتومی-کنترل FHR - معاینات واژینال ( درسیر زایمان ) – کنترل کنترکشن-OCT ,اینداکشن-گرفتن ECG – انجام NST-کنترل بیماران POST PARTUM ونوزاد آنها-کلیه اقدامات لازم برای نوزادان NVD و C/S-پذیرفتن بیماران سرپایی ومشاورههای اورژانس وغیر اورژانس

  • لیست اقدامات تهاجمی در بخش:

کورتاژ،اینتوبه کردن نوزاد،ترمیم اپی زیوتومی و انجام آن،ترمیم پارگی های واژن،وکیوم حین زایمان،گرفتن ABG

  •  اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش:

انکو باتور- پالس اکسی متر- ساکشن سیارمرکزی - کپسول اکسیژن - مانیتورینگ -تخت زایمان- وارمر - ترازوی نوزاد وبزرگسال هرکدام - تخت ژنیکولوژی - چراغ سیالیتیک- چراغ سیار- دستگاه فشارسنج- لارنگوسکوپ با آمبوبگ برای نوزاد ومادر- کات نوزاد- ترالی احیانوزادومادرهرکدام - افتالموسکوپ و نگاتوسکوپ هرکدام - تخت معاینه ساده

 

تصاویر بخش

تماس:
55589333  031 - داخلی 5560-5559-5561
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر