4:28:01 PM 1399 / 04 / 16
 

بخش پایگاه عرضه اطلاعات

 همزمان با رشد تکنولوژی و فنآوری­های نوین اطلاع­رسانی، کتابخانه بیمارستان نیز با فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و عرضه بانکها و پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز مراجعین درصدد برطرف نمودن نیاز آنان برآمد و با ایجاد بخش پایگاه عرضه اطلاعات سعی در برطرف نمودن این نیاز نمود.

در این بخش 12 دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت قرار داده شده است که اولویت استفاده از آنان در جستجوی منابع و پایگاههای علمی مورد اشتراک دانشگاه می باشد.

 مدت استفاده کاربران 30دقیقه می باشد که در صورت نبود کاربر جدید قابل تمدید می باشد.

برای استفاده از اینترنت هر فرد باید از  user name , passwordشخصی خود استفاده نماید. این شناسه کاربری و رمز عبور در بدو ورود به دانشجویان واگذار می گردد.

مسئولیت هر گونه اختلال در شبکه و یا سوء استفاده و یا استفاده از فیلترشکن به عهده صاحب کد کاربری می باشد و طبق  مقررات برخورد خواهد شد .

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر