امام رضا (ع) : هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.   (بحـارالانـوار،ج 78،ص 357)

1:29:41 PM 1397 / 10 / 27
 
  • ساعت ملاقات بیمارستان روزهای زوج از ساعت 14   الی  16 می باشد.
  • ساعت ملاقات در بخشهای ویژه روزهای زوج از ساعت15/30الی 16 می باشد.
  • تعداد ملاقات کنندگان بخش های ویژه محدود می باشد. ملاقات در بخش های ویژه باید با هماهنگی بخش انجام شود.
  • ورود کودکان زیر 12 سالبه بیمارستان ممنوع می باشد.
  • آوردن گلهای طبیعی ریشه دار به بیمارستان ممنوع می باشد.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر