امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

2:58:51 PM 1396 / 04 / 07
 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 

دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان: خانم صدیقه حیدری مقدم

   

ابلاغ اعضاء کمیته ها

آیین نامه های کمیته های بیمارستانی

برنامه زمانبندی برگزاری کمیته های مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان سال 1396

اعضاء کمیته های بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396

اهداف و شرح وظایف کمیته ها در سال 1396

کمیته های اصلی بیمارستان

کمیته های فرعی بیمارستان


تماس

داخلی:5289

آخرین به روز رسانی:96/02/17

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر