امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:48:47 AM 1397 / 05 / 29
 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 

دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان: خانم صدیقه حیدری مقدم

   

ابلاغ اعضاء کمیته ها

آیین نامه های کمیته های بیمارستانی

برنامه زمانبندی برگزاری کمیته های مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان سال 1396

اعضاء کمیته های بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396

اهداف و شرح وظایف کمیته ها در سال 1396

کمیته های اصلی بیمارستان

کمیته های فرعی بیمارستان


تماس

داخلی:5289

آخرین به روز رسانی:96/02/17

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر