8:02:27 AM 1402 / 01 / 12
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  معرفی :

بخش رادیولوژی متشکل از چهار قسمت به شرح ذیل میباشد .

1- رادیوگرافی : 1- گرافی ساده 2- فلوروسکپی 3- ماموگرافی
2- سونوگرافی : 1- سونوگرافی ساده 2- کالر داپلر
3- سی تی اسکن 16 اسلاید
4- سنگ شکن
 

مرکز تصویر برداری تشخیصی RADIOLOGY

اقدامات تشخیصی :

گرافیهای ساده: * اندامها * تنه * سر و گردن * ماموگرافی
گرافیهای تخصصی: *IVP * VCUG *RGU *UGI *BariumEnema *Barium Meal *Barium Swallow *Collangio graph
سونوگرافی: *ساده *کالر داپلر رنگی
سی تی اسکن: *بدون تزریق *با تزریق
اقدامات درمانی: سنگ شکن تنها بخش درمانی مرکز تصویر برداری میباشد.

  تجهیزات مورد استفاده:


دستگاههای رادیوگرافی ساده: Siemens*Shimadzu*Varian
دستگاههای فلوروسکپی: *Shimadzu *Ziemens
دستگاههای فلوروسکپی: *Shimadzu *Ziemens
سونوگرافی ساده: Ziemens
کالر داپلر: medison-toshiba-mindray

دستگاه سنگ شکن:

این مرکز تنها قسمت تشخیصی درمانی مرکز تصویر برداری میباشد.

  نوبت دهی و پذیرش بیماران :

-این مرکز بصورت 24 ساعته شبانه روزی در واحد های رادیولوژی و سی تی اسکن برای بیماران اورژانسی و برای بیماران بستری هر سه واحد آماده ارائه خدمات میباشند.

-نوبت دهی جهت عکسهای رنگی و تخصصی در ساعات اداری 7:30 الی 13:30 صورت میپذیرد.

-کلیه بخشها جهت بیماران بستری بصورت 24 ساعته شبانه روزی و جهت بیماران سرپایی

 • رادیولوژی 24 ساعته

 • سی تی اسکن از 7:30 الی 19:30

 • سونوگرافی از 7:30 الی13/30 ( بیماران بستری )

 • سنگ شکن از 7:30 الی 20

 • نوبت دهی کلیه بیماران سرپایی سی تی اسکن ، رادیولوژی و سونوگرافی بصورت حضوری انجام می شود.

  آمادگی بیمار جهت گرافیهای تخصصی :

1- شام سوپ ساده ساعت 6 الی 7 بعد از ظهر میل گردد
2- یک عدد شیشه روغن کرچک و یا Laxaricineیک ساعت پس از شام
3- 12 عدد قرص دایمتیکون تا ساعت 12 شب هر ساعت 2 عدد جویده شود
4- صبح ناشتا طبق برنامه ارایه شده از پذیرش به بخش مراجعه گردد
.

 

  گرافیهایی که جهت انجام فقط به ناشتایی نیاز دارند :

 •  UGI مری معده اثنی عشر

 •  Barim Swallow مری

 •  Barim Meal معده

 •  Transit روده باریک

 •  VCUGسیستم ادراری

 • RUGسیستم ادراری

  شاغلین :

- سوپروایزر : احسان منتظر، کاردان رادیولوژی با 16 سال سابقه

- متخصصین رادیولوژی شاغل در مرکز :

 • دکتر حمیدرضا طالاری : متخصص رادیولوژی با فلوشیپ MRI از آلمان، مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه

 • دکتر جاوید آزاد بخت متخصص رادیولوژی

 • دکتر مهسا مسجدی اصفهانی ، متخصص رادیولوژی

  توصیه های لازم به مراجعین محترم :

 •  جهت انجام گرافیهای رنگی ,پذیرش و نوبت گیری الزامی میباشد.
 •  رعایت نکات ذکر شده در برگه آمادگی بیمار جهت انجام دقیق گرافیهای رنگی و تخصصی
 •  ساعت حضور در بخش جهت انجام گرافیهای رنگی حداکثر 8:30 به دلیل طولانی بودن زمان آزمایشات تخصصی
 •  زمان دریافت جواب عکس 7 روز پس از انجام گرافی

 

 تلفن تماس  :

55589333 031 -  داخلی انتقادات و پیشنهادات : 5774   *  داخلی رادیولوژی و سونوگرافی : 5351  *  داخلی سی تی اسکن : 5348                داخلی جوابدهی : 5774

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر