امام رضا (ع) : هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.   (بحـارالانـوار،ج 78،ص 357)

4:05:07 AM 1397 / 09 / 22
 
RSS استعلامات
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 51
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
استعلام بهاء تجهیز جعبه های آتش نشانی

تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ97/9/21
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به تجهیز جعبه های آتش نشانی خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 06 / 12 / 2018
View count: 28
NewsPostedDayOfWeek: پنج شنبه

استعلام بهاء واگذاری امور خونگیری بیماران بستری و سرپایی

تمدید :تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/9/8
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خونگیری بیماران بستری و سرپایی خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 20 / 11 / 2018
View count: 59
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیز

تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ97/8/28
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیزخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 20 / 11 / 2018
View count: 46
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام بهاء خرید گاز طبی

تمدید :تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ97/9/5
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید گاز طبی خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 20 / 11 / 2018
View count: 64
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام بهاء سرویس و شارژ کپسول های خاموش کنندهco2، پودر و گاز

تمدید : تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ97/9/5
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به سرویس و شارژ کپسول های خاموش کنندهco2، پودر و گاز خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 14 / 11 / 2018
View count: 58
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

استعلام بهاء خرید 500 عدد پتوی تک نفره

تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ97/8/29
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید 500 عدد پتوی تک نفره خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 14 / 11 / 2018
View count: 60
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

استعلام بهاء خرید یازده عدد دستگاه حضور و غیاب

تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ97/8/27
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید یازده عدد دستگاه حضور و غیاب با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 12 / 11 / 2018
View count: 49
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

مزایده فروش اوراق باطله بیمارستانی

تمـــدید : تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/8/24
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به مزایده فروش اوراق باطله بیمارستانی خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 05 / 11 / 2018
View count: 61
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی

تمــــدید : تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ97/8/14
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 25 / 10 / 2018
View count: 74
NewsPostedDayOfWeek: پنج شنبه

استعلام تامین نیروی فنی بخش آزمایشگاه اورژانس بیمارستان

تمـــدید : تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ97/8/13
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به تامین نیروی فنی آزمایشگاه اورژانس خود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 24 / 10 / 2018
View count: 76
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

استعلام خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیز

تمـــدید : تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ97/7/25
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیزخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 13 / 10 / 2018
View count: 86
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام تجهیز جعبه های آتش نشانی

تمدید :مهلت استعلام حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/31
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به تجهیز جعبه های آتش نشانی به افراد یا شرکتهای ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 12 / 09 / 2018
View count: 65
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

استعلام خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیز

تمدید : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ97/5/13
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیزخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 02 / 08 / 2018
View count: 106
NewsPostedDayOfWeek: پنج شنبه

استعلام فروش کارتن ضایعاتی

تمدید :حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ97/5/25
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش کارتن های ضایعاتی ، با شرایط ذیل به افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 31 / 07 / 2018
View count: 118
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید اقلام دارویی

حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ97/5/16
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام دارویی ، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 31 / 07 / 2018
View count: 116
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر