8:19:03 AM 1402 / 01 / 12
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
 

 

  متخصصین شاغل در آزمایشگاه:

  • دکتر زریچهر وکیلی متخصص کلینیکال پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه

  • دکتر حسن احترام متخصص کلینیکال پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه           

  • دکتر طاهره خامه چیان متخصص پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه پاتولوژی

  • دکتر امیر حسن متینی متخصص کلینیکال پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه   

  •  دکتر احمد خورشیدی متخصص کلینیکال پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه    

  • دکتر احمد پیروزمند ( عضو هیئت علمی)

  • آقای فخره ای ( سوپروایزر آزمایشگاه )

  مشخصات فیزیکی آزمایشگاه:

دارای دو بخش تشخیص طبی و پاتولوژی می باشد بخش تشخیص طبی حدود 1200 متر مربع شامل بخشهای پذیرش ، جوابدهی بیماران سرپایی و بستری ، نمونه گیری آقایان و خانمها ، انبار ، بانک خون ، میکروب شناسی ، ارولوژی ، پارازیتولوژی ، سالن بیوشیمی و هماتولوژی ، هورمون شناسی و قارچ شناسی می باشد و بخش پاتولوژی در حدود 250 متر مربع شامل سالن برش بافت سیتولوژی ، اتاق مسئولین فنی و پذیرش و جوابدهی انبار می باشد .

  بخشهای فعال آزمایشگاه:

- پذیرش : این بخش مجهز به سیستم نوبت دهی می باشد که بیماران پس از تهیه نوبت برای پذیرش فرا خوانده می شوند و نسخ بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست های مورد نظر وجود داشته باشد پذیرش رایانه ای نسخ بر اساس تعرفه های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان های بیمه انجام می شود وبه بیماران پس از تهیه قبض ، ظرف نمونه گیری و فرم های آموزش صحیح نمونه گیری داده می شود.

- نمونه گیری :شامل دو قسمت مجزا مخصوص خانمها و آقایان می باشد از بیماران در این بخش نمونه خون بر حسب نوع  آزمایش اخذ می شود و آموزش های لازم در خصوص بعضی از روشهای نمونه گیری داده می شود . همچنین تستهای انعقادی  CT وBT  در این بخش انجام می شود. از آنجایی که شرایط بیماران قبل از نمونه گیری حائز اهمیت می باشد, از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سوالات مربوطه و تکمیل فرم های ضروری به عمل آورند.

-جوابدهی : نتایج آزمایشات انجام شده, پس از تائید مسئول هر بخش , تحویل مسئول جوابدهی می گردد و این نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده, از جواب ها چاپ گرفته می شود, و سر انجام پس از تائید مسئول فنی جهت ارائه به بیماران ذیربط آماده می شود.

- بانک خون :   در این بخش تعیین گروه خونی و ارهاش و کراس مچ انجام می شود و فراورده های خونی در شرایط مناسب نگهداری وبرحسب نیاز بیماران پس از اقدامات لازم تحویل بخشهای بیمارستان می گردد.

- میکروب شناسی : در این بخش کلیه نمونه های بیولوژیک شامل ادرار ، خلط ، ترشحات  زخم ، مدفوع ، خون ، و دیگر مایعات بدن (مایع مغزی نخاعی ، مایع مفصل، مایع جنب و...) از نظر تشخیص میکروب شناسی مورد بررسی قرار میگیرد و مقاومت دارویی آن نیز ارزیابی میشود.

- قارچ شناسی :در این بخش انواع نمونه ها شامل نمونه های پوستی برای بررسی قارچ های سطحی و جلدی وسایر نمونه ها ( ادرار ، مایعات ، خلط و...) جهت بررسی بیماریهای زیر جلدی و سیستمیک و احشایی مورد بررسی قرار میگیرد.

-انگل شناسی :بررسی مستقیم نمونه مدفوع و همچنین نمونه فیکس شده به روش فرمالین اتر از نظر وجود کرم ها و تخم آنها  و تک یاخته های انگلی روده از کارهای این بخش می باشد.

-اورولوژی :در این بخش نمونه های ادرار از نظر خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی و ظاهری به صورت ماکروسکپی و میکروسکپی مورد بررسی قرار می گیرد و وزن مخصوص آن سنجیده می شود .نمونه های ادرار 24 ساعته تعیین حجم و میزان پروتئین آن اندازه گیری می شود.

- بیوشیمی :این بخش مجهز به دستگاه Erba  و BT 3000می باشد که تعیین  میزان قند ، چربی ها ، اوره ، کراتینین ، اوریک اسید ، آنزیم های کبدی ، عناصر کمیاب در خون وسایر مایعات  وتست های مربوط به زردی نوزادی و تست های مربوط به بیماران قلبی  به وسیله آنها انجام می گردد. همچنین این بخش دارای دستگاه تمام خودکار فلیم فتومتر جهت اندازه گیری الکترولیتهای (Na , K, Li) خون و سایر مایعات بدن و دستگاه و  Ilyteمی باشد که میزان سدیم،پتاسیم وکلر توسط آن سنجیده می شود.

- خون شناسی :در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکارSYSMEX  XT 1800iو21 NKX   SYSMEXو نیز بررسی میکروسکپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرد همچنین در این بخش میزان رسوب گلبولهای قرمز خون توسط دستگاه سدیمان ریدر LINEARوتستهای انعقادی به وسیله دستگاه کواگولامتر انجام می گردد. 

- سرولوژی :در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP, ASO, RF, Wright, Widalو ... جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت, حصبه, سیفلیس, روماتیسم  قلبی و ... مورد بررسی قرار می گیرند.

-الایزا :بررسی ابتلا به هپاتیت ، ایدز ، مشکلات قلبی عروقی از طریق تعیین  میزان آنتی سرم و آنتی ژن ویروس HCV,HIV,  و...

- هورمون شناسی :اندازه گیری هورمون های تیروئیدی ، جنسی ، فوق کلیوی ، حاملگی ، آنتی ژن پروستاتی و فریتین به وسیله دستگاه گاما کانتر در این بخش انجام می شود.

 لیست آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام می شود.

 لیستی از آزمایشهایی که در این آزمایشگاه به صورت اورژانسی در حداقل زمان ممکن انجام می پذیرد.

سازمان های طرف قرار داد:

تامین اجتماعی –انجمن حمایت از بیماران کلیوی – ایرانیان – ایران سبز – بیماران خاص – بیمه های البرز، دانا، دی، سینا – خویش فرما – روستایی – سایر اقشار – بانک های تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی ، ملت ، ملی- شرکت آب و فاضلاب ، نفت ، نفت تبعی – شهید کبریایی- کارکنان دولت – کمیته امداد – مراکز بهداشتی – مشاغل آزاد – نیروهای مسلح وطنی – نیروهای هسته ای نطنز – نیروهای مسلح – آزمایشگاههای دکتر احترام ، وکیلی ، رفرانس – بیمارستانهای اخوان ، نقوی ، متینی و سیدالشهدا آران وبیدگل

دستگاه های موجود:                                                       

اتوآنالیزر (BT-3000و Erba XL- 640)، سل کانتر سیسمکسXT-1800 i)و KX-12) ، آنالیزر تستهای انعقادی ((IL-ACL 20، فلیم فتومتر (, IL-943Ependorf-Efox5054) ، گاما کانتر ( Kontron)


بلاد گاز (IL, GEM Primire 3000Roche-AVL 993,Roche-AVL 995)   ، دستگاه کشت خون BACTEC، الکتروفورز ( هلنا ، هوشمند فناور) ، سدیمان ریدر (LENA) ، الایزا (BP 8000) ، الکترولیت آنالیزر (Ilyte) ، بیلی روبین متر (تجهیزات سنجش)

دستگاه الکترولیت آنالیزر Easy Late ، دستگاه آنالیزر تمام اتوماتیک جهت انجام آزمایش HbA1C (AuD1com) ، اتوآنالیزر پیشرفته مدل BS-800 و آنالیزر تمام اتوماتیک جهت تستهای انعقادیELITE.

 

  نحوه نوبت دهی و پذیرش:

آزمایش اورژانسی مراجعین سرپایی درتمام ساعات شبانه روز پذیرش می شود.

 مدت زمان جوابدهی به آزمایشات

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر