***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

6:49:56 AM 1396 / 09 / 01
 

ارسال صورتحساب بیماران سرپایی  

ارسال صورتحساب بیماران بستری  

استرداد سپرده 

ترخیص بیماران 

تنظیم صورت مغایرت بانکی

تهیه جدول مالیاتی 

پرداخت حقوق و مزایا 

درخواست وجه 

واحد رسیدگی

صدور چک 

محاسبه درآمد  

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر