مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:30:32 AM 1396 / 01 / 05
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد اسپیرومتری

مسئول واحد: خانم شیما جهانگیر(پرستار)

مسئول پذیرش و نوبت دهی:آقای شبانیان

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

روز های زوج توسط پرستار با دستور پزشک انجام می شود.

مکان: طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5445 -9-55540026 -031   

آخرین به روز رسانی:95/4/21

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر