امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:47:48 AM 1397 / 05 / 29
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد اسپیرومتری

مسئول واحد: خانم فاطمه زواره

مسئول پذیرش و نوبت دهی:خانم کاظمی

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

هر روز بصورت حضوری  توسط پرستار با دستور پزشک انجام می شود.

مکان: طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5451-9-55540026 -031   

آخرین به روز رسانی:95/4/21

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر