امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:49:09 AM 1397 / 05 / 29
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد برونکوسکوپی

مسئول واحد:

خانم فاطمه فاطمه زواره

مسئول پذیرش و نوبت دهی:

خانم زینب عظیمی - آقای سعید عفتی

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

- بیماران سرپایی:

روزهای دوشنبه و پنج شنبه بصورت حضوری از ساعت 8 الی 10 صبح ( باستثنا بیمارانی که از شهرستان هستند از طریق تماس با شماره تلفن 03155540026 داخلی 5445

- بیماران بستری:

درصورت لزوم و با هماهنگی مسئولین بخش ها با واحد مربوطه روزانه انجام می شود.

برنامه روزانه پزشکان مربوطه:

-یکشنبه: دکتر محمدعلی صبا

-سه شنبه: دکتر ابراهیم یداله زاده

- چهارشنبه :دکتر افشار

مکان:طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5445- 5450-5451-9-55540026 -031   

آخرین به روزرسانی:95/4/21

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر