8:25:27 AM 1402 / 01 / 12
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد کولونوسکوپی

مسئول واحد:

خانم شیما جهانگیر

مسئول پذیرش و نوبت دهی:

خانم زینب عظیمی

تعداد پرسنل :9 نفر

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

روزهای دوشنبه و پنج شنبه بصورت حضوری از ساعت 8 الی 10 صبح ( باستثنا بیمارانی که از شهرستان هستند از طریق تماس با شماره تلفن 03155589333 داخلی 5445

- بیماران بستری:

درصورت لزوم و با هماهنگی مسئولین بخش ها با واحد مربوطه روزانه انجام می شود.

برنامه روزانه پزشکان مربوطه:

-شنبه: دکتر ملاقنبری

-یکشنبه: دکتر ارج

-دوشنبه:

-سه شنبه: دکتر سلیمیان - دکتر تقوی ( اطفال)

-چهارشنبه: دکتر رضوی زاده

پنج شنبه: دکتر مطهری زاد(اطفال)

مکان:طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5445- 5450-5451-55589333 -031   

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر