مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:06:37 AM 1396 / 02 / 08
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد کولونوسکوپی

مسئول واحد:خانم شیما جهانگیر

مسئول پذیرش و نوبت دهی:آقای شبانیان

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

- بیماران سرپایی: طبق برنامه تعیین شده حضوری و با دستور پزشک مربوطه می باشد.(نوبت ها ماهیانه می باشد)

- بیماران بستری:درصورت لزوم روزانه انجام می شود.

برنامه روزانه پزشکان مربوطه:

-شنبه: دکتر ملاقنبری

-یکشنبه: دکتر ارج-دکتر تقوی(اطفال)

-دوشنبه: دکتر متینی

-سه شنبه: دکتر رضوی زاده-دکتر ملاقنبری(بعد از ظهر)

-چهارشنبه: دکتر صدر

پنج شنبه: دکتر مطهری زاد(اطفال)

مکان:طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5445 -9-55540026 -031   

آخرین به روزرسانی:95/4/21

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر