7:43:44 PM 1397 / 12 / 29
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد اکو

مسئول واحد:خانم فاطمه زواره

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

- بیماران بستری: هر روز طبق دستور پزشک مربوطه

-بیماران سرپایی:طبق برنامه روزانه پزشکان مربوطه

برنامه روزانه پزشکان مربوطه:

-شنبه ها:دکتر عونی- دکتر رایگان

-یکشنبه ها:دکتر حاجی زاده-دکتر گلابچی

-دوشنبه ها:دکتر ملکی پور

-سه شنبه ها دکتر ملکی پور-دکتر رایگان

-چهارشنبه ها:دکتر مازوچی-دکتر رجبی مقدم

-پنج شنبه ها:دکتر عونی

زمان نوبت دهی: برای شیفت صبح ساعت 8 همان روز می باشد.

مکان:طبقه همکف، جنب داروخانه


تلفن تماس:5331-5358-9-55540026 - 031   

 

  تصاویر بخش


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر