امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:49:39 AM 1397 / 05 / 29
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

واحد تست ورزش

مسئول واحد: خانم فاطمه زواره

نحوه نوبت دهی و پذیرش بیماران:

- بیماران بستری: به صورت روزانه طبق دستور پزشک مربوطه با هماهنگی بخش ها با واحد مربوطه انجام می شود.

- بیماران سرپایی: طبق دستور پزشک مربوطه در روز هایی که مربوط به پزشک بیمار می باشد با آمادگی قبلی پذیرش می شوند.

برنامه زمانی پزشکان :

-شنبه ها:دکتر عونی-دکتر فرخیان- دکتر رایگان

-یکشنبه ها:دکتر حاجی زاده-دکتر گلابچی

-دوشنبه ها:دکتر شکیبا ( اطفال) - دکتر ملکی پور

-سه شنبه ها دکتر ملکی پور-دکتر رایگان-دکتر فرخیان

-چهارشنبه ها:دکتر مازوچی-دکتر رجبی مقدم

-پنج شنبه ها:دکتر عونی - فرخیان

مکان:طبقه همکف جنب داروخانه و واحد اکو می باشد.

زمان نوبت دهی:ساعت 8 صبح می باشد.

 

شماره تماس:

داخلی 5332-5331            9-55540026 - 031     

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر