مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:06:34 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

واحد تست ورزش

مسئول واحد: خانم شیما جهانگیر(پرستار)

نحوه نوبت دهی و پذیرش بیماران:

- بیماران بستری: به صورت روزانه طبق دستور پزشک مربوطه انجام می شود و محدودیت تعداد ندارد.

- بیماران سرپایی: طبق دستور پزشک مربوطه در روز هایی که مربوط به پزشک بیمار می باشد با آمادگی قبلی پذیرش می شوند.

برنامه زمانی پزشکان :

-شنبه ها:دکتر رضوی-دکتر فرخیان

-یکشنبه ها:دکتر مازوچی-دکتر گلابچی

-دوشنبه ها:آزاد

-سه شنبه ها دکتر عباسی-دکتر رایگان-دکتر قدک کار

-چهارشنبه ها:دکتر حاجی زاده-دکتر رجبی مقدم

-پنج شنبه ها:دکتر جعفری

مکان:طبقه همکف جنب داروخانه و واحد اکو می باشد.

زمان نوبت دهی:ساعت 8 صبح می باشد.

شماره تماس:داخلی 332 -9-55540026 - 031     

تاریخ به روز رسانی:95/4/20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر