8:51:07 AM 1402 / 01 / 12
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

واحد تست ورزش

یکی از مهم‌ ترین روش‌ های بررسی بیماری رگ‌ های کرونری قلب است. زمانی که بیمار شروع به ورزش می ‌کند، عضلات نیاز بیشتری به خون رسانی دارند و بنابراین قلب مجبور است تندتر و قوی تر ضربان بزند.

به این ترتیب حین ورزش، خود قلب از همه اعضای بدن فعال تر بوده و نیاز به خون‌ رسانی بیشتری دارد.

در یک قلب سالم رگ‌ های کرونری می ‌توانند جوابگوی این نیاز افزایش یافته باشند، اما زمانی که رگ‌ های کرونری دچار تنگی هستند از عهده ی این کار بر نمی ‌آیند و قلب دچار کمبود خون‌ رسانی و کمبود اکسیژن شده و متعاقب آن دچار درد می‌ شود. در این شرایط تغییراتی در نوار قلبی، فشار خون و ضربان قلبی ایجاد می ‌شود که بیماری را آشکار می‌ سازد. این موضوع اساس به‌ وجود آمدن تست ورزش است.

از تست ورزش علاوه بر تشخیص تنگی کرونر، در بیماران تشخیص داده شده نیز برای تعیین سطح فعالیت قابل تحمل بیمار استفاده می شود و همچنین بعد از آنفارکتوس قلبی برای سنجش میزان تحمل قلب به کار می رود.

این واحد با داشتن دستگاه تردمیل بروزو سیستم های احیا، الکتروشوک و مونیتورینگ جهت انجام تست ورزش در مبتلایان بهIHD و نیز ارزیابی بیماران بعد ازPCI وCABG استفاده می شود.

مسئول واحد: خانم شیما جهانگیر

نحوه نوبت دهی و پذیرش بیماران:

- بیماران بستری: به صورت روزانه طبق دستور پزشک مربوطه با هماهنگی بخش ها با واحد مربوطه انجام می شود.

- بیماران سرپایی: طبق دستور پزشک مربوطه در روز هایی که مربوط به پزشک بیمار می باشد با آمادگی قبلی پذیرش می شوند.

برنامه زمانی پزشکان :

-شنبه ها:دکتر رایگان-دکتر کرمعلی-دکتر فرخیان

-یکشنبه ها:دکتر حاجی زاده

-دوشنبه ها:دکتر افتخار ( اطفال) - دکتر ملکی پور

-سه شنبه ها دکتر ملکی پور-دکتر رایگان

-چهارشنبه ها:دکتر مازوچی-دکتر رجبی مقدم

-پنج شنبه ها:دکتر عونی

مکان:طبقه همکف جنب داروخانه و واحد اکو می باشد.

زمان نوبت دهی:ساعت 8 صبح می باشد.

 

تصاویر بخش

شماره تماس:

داخلی 5332-5331           55589333     

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر