مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:31:55 AM 1396 / 01 / 05
 

آخرین به روز رسانی 95/11/27
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر