مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:15:34 PM 1395 / 12 / 02
 

آخرین به روز رسانی 95/11/27
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر