مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:05:37 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

 

معرفی

نام بخش:بستری زنان و زایمان

رئیس بخش: دکتر طبسی

سرپرستار بخش: خانم عصاریان

منشی بخش : خانم طیلابی

تعداد تخت فعال: 30 تخت

پزشکان شاغل در آن بخش:

-خانم دکتر صمیمی(متخصص زنان و زایمان)

-خانم دکتر بهرشی(متخصص زنان و زایمان)

-خانم دکتر فروزانفر(متخصص زنان و زایمان و فلوشیب نازایی)

-خانم دکتر مصداقی نیا(متخصص زنان و زایمان)

موقعیت مکانی بخش:

واقع در طبقه دوم بیمارستان

اهم امکانات و تجهیزات بخش:

مونیتورینگ قلبی-مونیتورینگ قلب جنین-سونیکیو-دستگاه الکتروشوک-انکوباکتور ثابت و سیار-ترالی احیاء نوزاد-لارنکوسکوپ بزرگسال-لارنکوسکوپ نوزاد

اهم فعالیت های بخش:

بستری و درمان بیماران باردار مبتلا به دیابت و فشار خون حاملگی و ویار حاملگی و تحت نظر قراردادن آن ها ،تحت نظر قراردادن بیماران زایمان زودرس-ادامه کنترل و مراقبت از بیماران-زایمان طبیعی-بستری و انجام جراحی های کورتاژ-سزارین-هیسترکتومی-TL و...

تماس

تلفن: 9-55540026 داخلی:5537

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر