9:19:13 PM 1398 / 12 / 05
 
اخبار بیمارستان

پاسخ سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان:

پیرو درج مطلبی با عنوان "پایان زندگی با ملحفه سفید"در پایگاه خبری اهل کاشانم

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ،سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان پیرو درج مطلبی با عنوان "پایان زندگی با ملحفه سفید"در پایگاه خبری اهل کاشانم به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایراد اتهامات بی اساس و کذب و نیز انتقادات در خصوص وضعیت اورژانس بیمارستان شهید دکتر بهشتی که موجب تشویش اذهان عمومی وآزرده خاطر شدن کادر خدوم درمان منطقه گردید،پاسخی را جهت تنویر افکار و اذهان عمومی ولی نعمتان را اعلام نمودند.

متن پاسخ ایشان بدین شرح می باشد:

با سلام و احترام

با عنایت به درج مطلبی با عنوان "پایان زندگی با ملحفه سفید"در پایگاه خبری اهل کاشانم به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایراد اتهامات بی اساس و کذب و نیز انتقادات در خصوص وضعیت اورژانس بیمارستان شهید دکتر بهشتی که موجب تشویش اذهان عمومی وآزرده خاطر شدن  کادر خدوم درمان منطقه گردید،مطالب زیر جهت تنویر افکار و اذهان عمومی ولی نعمتان اعلام می گردد .

الف)اورژانس بیمارستان و مرکز آموزشی ،درمانی شهید دکتر بهشتی به عنوان بزرگترین بیمارستان مرجع تخصصی و فوق تخصصی منطقه شمال استان اصفهان، پذیرای تمامی بیماران تصادفی شهری و جاده ای ترانزیت (و غیرآن ) ، انواع تروماهای ناشی از نزاع و نیز کلیه بیماران ارجاعی از فوریت های پزشکی 115 و نیز بیماران بدحال و نیازمند به خدمات فوق تخصصی از کلیه مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی و خصوصی منطقه بوده و شهرستان های کاشان ، آران بیدگل ,نطنز و بادرود ، دلیجان و محلات را پوشش می دهد و فقط اورژانس مرکز با آمار پذیرش متوسط ماهانه 12000 بیمار مواجه بوده که سه هزار و شصد نفر از این تعداد، بستری گردیده و شصت در صد از بیماران فوق پس از درمان، مستقیماً از اورژانس ترخیص می گردند . برغم وجود تعداد شصت تخت بستری در اورژانس ولیکن به جهت "مادر"و مرجع بودن این مجتمع درمانی هیچ لحظه ای از پذیرش بیماران فوق الذکر و نیازمند درمان خودداری ننموده و با پذیرش بستری متوسط روزانه یکصد و بیست بیمار، با تمام  توان ؛ خود را متعهد به ارائه خدمات به نیازمندان می داند و مجدانه در جهت نجات جان بیماران و کاهش عوارض ماندگار بیماری آنان می کوشد و شاهد این موضوع ،آمار فوت کمتر از بیست و چهار ساعت بیماران ورودی اورژانس بوده که"0/2"درصد می باشد .

ب) در خصوص حضور پزشکان محترم در بیمارستان

قسمت اول :

 اورژانس بیمارستان شهید بهشتی در هر لحظه از بیست و چهار ساعت شبانه روز "بصورت مقیم "توسط یک نفر پزشک عمومی (بدو ورود )یک نفر متخصص طب اورژانس (جهت بیماران تصادفی و نزاعی و ترومای بد حال) و یک نفرمتخصص داخلی (جهت بیماران بستری با مشکلات داخلی و قلبی )و نیز  رزیدنت های (پزشکان در حال آموزش تخصص و تحت نظارت عضو هیئت علمی ) رشته های مختلف (جراحی عمومی ، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی مغز و اعصاب ، داخلی و اطفال ) اداره گردیده و در صورت نیاز  رزیدنت های سطوح بالاتر و آنکالهای اعضاء هیئت علمی در اورژانس حضور به هم می رسانند و از طرفی طبق برنامه کشوری و استانداردهای اعتبار بخشی تخت های بستری در فضای باز در اورژانس چیدمان گردیده و هر "چند تخت و بیمار" تحت نظارت ودید مستقیم یک نفر پرستار قرار گرفته و در هر لحظه در بیست و چهار ساعت یک نفر پرستار با تجربه و توانمند به عنوان "سوپروایزر اورژانس " بر تمام امور جاری پرستاری اورژانس فعالانه نظارت داشته و با انجام هماهنگی های مقتضی با بخش ها و پزشکان مستقر در دیگر قسمت ها ، امورات بیماران را پیگیری و در صورت کمبود تخت و بحران ورود بیمار بد حال ، موضوع را با هماهنگی های مورد نظر ، مدیریت  می نماید .

در همین بند، لازم می دانیم از تمامی تلاش ها و زحمات خالصانه کادر پزشکی ، پرستاری و پیراپرستاری اورژانس که فارغ از کمبود ها، مشکلات و انتقادات گزنده (و حتی توهین های معدود افراد ) این حجم بیمار چند برابر ظرفیت را تحت درمان قرار می دهند و بی ادعا ، اجر و مزد خود را از حضرت حق طلب می نمایند "تقدیر و تشکر "  نمائیم .

قسمت دوم :

پزشکان مشاور و آنکال می باشند که عمدتاً در بخشها ،مستقر بوده و جهت مشاوره به اورژانس می آیند . پزشکان محترم شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان هر روز کاری (و حتی در خصوص آنکالها ایام تعطیل ) از ساعت 6 صبح تا 8 صبح وارد بیمارستان شده و به جهت وظایف متنوع محوله در خصوص آموزش و درمان، طبق برنامه مبتنی بر ضرورت ، ویزیت و مشاوره های بیماران را از بخش های بستری یا اورژانس آغاز می نمایند که این موضوع تا ظهر و بعد از ظهر و حتی گاهاً شب به طول می انجامد و همکاران سختکوش، بدون استراحت، تمام زمان حضور خود در مرکز را به اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران اختصاص داده و من حیث المجموع امور درمان بیماران را در بیمارستان به انجام می رسانند که در همین جا لازم می دانیم از همراهی کلیه پزشکان محترم بیمارستان  در امر درمان بیماران قدردانی نمائیم .

کلیه فرایند های تشخیصی و درمانی جاری در اورژانس به صورت فعالانه توسط ارکان مدیریتی ذیل بصورت مستمر بطریق مستقیم و غیر مستقیم کنترل و در صورت لزوم اصلاح و ارتقا می یابد  .

1-مسئول فنی اورژانس (متخصص طب اورژانس)مستقیم

2- سوپروایزر و سرپرستار اورژانس (مستقیم)

3-مدیر خدمات پرستاری بیمارستان (مستقیم )

4 مدیران گروههای آموزش بالینی بیمارستان

5و6 –معاون درمان بیمارستان ، معاون آموزشی بیمارستان

6و7 –مدیر و رئیس بیمارستان

ضمن اینکه این مرکز به عنوان مهمترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه ،هر لحظه توسط کارشناسان و مسئولین محترم معاونت درمان دانشگاه و نیز کارشناسان و مسئولین محترم وزارت متبوعبطور مستمر در حال بازدید ، بازرسی و انعکاس نظرات اصلاحی  می باشد .

ج)عمده بیماران بستری در اورژانس در کمتر از 6 ساعت از زمان بستری توسط همکاران محترم "متخصص طب اورژانس " و "متخصص داخلی" از نظر حوزه تخصصی ارجاعی درمان، تعیین تکلیف گردیده و در طی 3 ساعت بعد از آن مراتب انتقال بیمار به بخش شروع می گردد و بدین صورت با توجه به خالی شدن بخش عادی ، متوسط زمان حضور بیمار در اورژانس "یک روز"می باشد و در صورت دستور انتقال به بخش "مراقبت های ویژه "  ، " ICU"و خالی نبودن تخت ICU، بیمار در انتظار قرار گرفته و در اولین فرصت بر اساس نظر نهایی پزشک به بخش ویژه منتقل می گردد ، ولیکن تا آن زمان، خدمات تخصصی و اتصال بیمار به دستگاه های مورد نیاز قلب(مانیتور) و تنفس(ونتیلاتور) را در محل اورژانس توسط همکاران دریافت می دارد.( اینگونه بیماران بعضاً چند روز در اورژانس حضور دارند .)

با عنایت به مرجع بودن این مرکز و متاسفانه آمار بالای بیماران تصادفی در منطقه و اشغال شدن بخش های ویژه (به مدت طولانی ) با بیماران ضربه مغزی و.... همیشه با کمبود تخت "ICU"  مواجه بوده  ،که شایسته است مسئولان مرتبط شهری ، در راستای کاهش بیماران تصادفی  اقدامات مقتضی معمول فرمایند .

د)مجموعه مدیریتی بیمارستان ،اورژانس را در اولویت تخصیص منابع خود قرار  داده و از نظر مسائل نیروی انسانی ، پشتیبانی و بهداشتی رسیدگی های مقتضی را معمول می دارد و لیکن در زمان های اوج حضور بیمار ، بعضاً کمبود هایی مشاهده می گردد که این مهم نیز در دستور کار مستمر بوده و امید است با پرداختهای به موقع مطالبات بیمارستان توسط سازمان های طرف قرارداد و خرید کننده خدمت از مرکز و تامین منابع و نقدینگی و حمایت های نیروی انسانی "بیماربر"و "خدمات "توسط دانشگاه ، بتوان خدمات مطلوبتری ارائه نمود .

ه)برغم  وجود بعضی از کاستی ها در "اورژانس" مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی و  فعال بودن فرآیند پذیرش انتقادات از طریق سامانه پیامکی بیمارستان و نیز دفتر رسیدگی به شکایات در حوزه مدیریت بیمارستان (و پایین بودن شکایت واصله ) و تاکید به پذیرا بودن نقدهای سازنده ، ولیکن به گواهی آمار پذیرش  ، حجم عظیم  بیمار بد حال منطقه کاشان بزرگ و ترخیص مسقیم بیماران از اورژانس ، از  اینکه مجموعه پرتلاش مرکز آموزشی پزشکی شهید دکتر بهشتی،( خصوصاً همکاران سختکوش اورژانس) موجبات کاهش آلام مردم و بیماران از همه "جا نا امید " شده می باشند به خود افتخار می نمائیم و از اینکه "فردی" به "دلایل نامعلوم" و با بی انصافی تمام ، این حجم از خدمت به مردم را نادیده انگاشته و در شرایطی که "وظیفه ملی"  تک تک ما تزریق "امید " و "نشاط" به جامعه و ولی نعمتان می باشد ، با "منفی بافی" و "سیاه نمایی" ، امید عموم را به سمت "اضطراب و نیستی"هدایت نموده ، از تمامی مردم عزیز عذر خواهی می نمائیم.

 در پایان ،گردش کار یک نفر (بیمار ) را که در 22 دی ماه سال جاری در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی پذیرش شده و یکی از همراهان ایشان که خود را "خبرنگار" یکی از خبرگزاری ها معرفی نموده است جهت استحضاراعلام نموده و قضاوت را به "اهل خرد و تفکر"واگذار می نمایم . کلیه اطلاعات پزشکی زیر از پرونده بیمار قرائت گردیده و موجود است:

همراه(نوه) بیمار خانم 93 ساله (س-ک)ساعت 09:08 صبح در اورژانس پذیرش شده و با اعلام کد سماء 724 (مشکوک به سکته مغزی ) به صورت آنی توسط دو نفر پزشک متخصص " داخلی " و " مغز و اعصاب " ویزیت(1و2) و به واحد CTاسکن منتقل و CTانجام و سکته مغزی رد گردیده و بیمار به اورژانس مجددا عودت می گردد. زمانهای انجام ویزیت بیمار در اورژانس و ثبت در پرونده و دستور در روز اول بستری (22/10/ 98 )  به ترتیب ذیل بوده است :

3-  ساعت 9/15(ویزیت متخصص مقیم داخلی )

4- ساعت 10 ( ویزیت رزیدنت داخلی )

5- ساعت 11/40(ویزیت متخصص مقیم داخلی )

6- ساعت 12/30 (ویزیت رزیدنت مغز و اعصاب )

7- ساعت 14/25( ویزیت فوق تخصص ریه )

8- ساعت 16/00 (ویزیت  متخصص مقیم داخلی )

9- ساعت 20/00(ویزیت رزیدنت داخلی )

10- ساعت 20/15 (ویزیت  رزیدنت داخلی )

11- ساعت 20/30(ویزیت رزیدنت بیهوشی )

 در روزهای 98/10/23 تا 10/25/ 98 نیز بیمار مجموعا یازده بار توسط پزشکان محترم متخصص و فوق تخصص های داخلی ، قلب و عروق ، ریه و کلیه ویزیت شده و دستورات پزشکی ثبت گردیده است .

جناب آقای دکتر جعفری فوق تخصص ریه در تاریخ 98/10/25 دستور انتقال به ICU  را در پرونده بیمار ثبت می نماید که با توجه به پر بودن تخت هایICU، بیمار در محل اورژانس تحت درمان مورد نیاز قرار گرفته و در لیست انتظار ICU  قرار می گیرد.

 نوهء بیمار در تاریخ 98/10/26 از ساعت 8 صبح با مراجعه به حوزه مدیریت بیمارستان با اعلام " خبرنگار " بودن خود ، درخواست انتقال مادربزرگ 93 ساله خود را خارج از اولویت مورد نظر پزشکان معالج ( بر اساس لیست انتظار مجموعه بیماران نیازمند به ICU   ) داشته وتلویحا   تهدید می نماید که در صورت عدم انجام ، در سایت ها و شبکه های خبری  به شکل مورد نظر موضوع را جبران خواهد نمود .

کارشناس حوزه درمان  ریاست بیمارستان ، ضمن تاکید به پیگیری امور بیماران ،شرایط انتقال بیماران را بر اساس اولویت تشخیصی پزشکان و نه "سفارش افراد "برای ایشان بیان می دارد و اجابت خواسته فرد را " غیر قانونی و غیر انسانی و حق الناس " اعلام می نماید . و در نهایت همراه بیمار ، بیمار را بعد از ظهر همان روز با رضایت شخصی ترخیص می نماید. خبرنگار مذکور از دفتر ریاست ظهر همان روز تقاضای ملاقات می نماید که ساعت 13/45 زمان ملاقات برای ایشان تعیین می گردد ولی ایشان غیبت می نماید و به تماس های تلفن دفتر نیز پاسخ نمی دهد.

ساعت : 11:10 -  روز  : سه شنبه  - 8 /  11 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :722

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر