***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

5:03:30 AM 1396 / 10 / 30
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- MS

-CVA 

- تشنج

- سکته مغزی

- تومور مغزی

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر