امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:49:44 AM 1397 / 05 / 29
 

برنامه ها و پروژه های اجرایی و عملیاتی سال 94مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان


1-    راه اندازی واحد تزریقات , پانسمان سرپایی سطح 4و5 اورژانس

2-    تعمیرات واحد آندوسکوپی در جهت افزایش ظرفیت پذیرش

3-    راه اندازی دستگاه آندوسکوپی و برونکوسکوپی جدید

4-    اضافه کردن تخت در بخش ICU OH

5-    اضافه کردن یک اتاق با کلیه تجهیزات بستری در بخش CCU2

6-    رایگان شدن کلیه خدمات بخش شیمی درمانی اعم از تهیه دارو ، ارائه خدمات و افزایش پذیرش بیمارستان

7-    راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی و اینترنتی درمانگاه

8-    اجرای طرح هتلینگ در بخش زایمان

9-    اتمام اجرای طرح هتلینگ در بخش جراحی مغز و اعصاب

10-    اجرای طرح هتلینگ بخش نازایی بعنوان یک بخش مستقل در بیمارستان

11-    اجرای پروژه درب ورودی و ساختمان نگهبانی جدیدالاحداث

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر