مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:21:29 PM 1396 / 03 / 06
 

  فهرست اسامی رابطین آموزشی

   شرح وظایف رابط آموزشی

  چک لیست ارزیابی رابطین

  جدول زمان بندی کمیته آموزشی


آخرین به روز رسانی 94/4/11

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر