1:59:40 PM 1402 / 01 / 03
 

  معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

معرفی:                                                                                                 
                                                                                                                           

      مرضیه خامه چیان(CV)
                                                                         
سمت: سوپروایزر آموزشی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه
نوع استخدام: رسمی

 

  شرح وظایف سوپروایزرآموزشی

تماس:

شماره تلفن: 29-55540026 داخلی5281

 

 

آخرین به روز رسانی:97/9/1

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر