امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:47:06 AM 1397 / 05 / 29
 

  معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

معرفی:                                                                                                 
                                                                                                                           

      مرضیه خامه چیان(CV)
                                                                         
سمت: سوپروایزر آموزشی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری
نوع استخدام: پیمانی  

 

  شرح وظایف سوپروایزرآموزشی

تماس:

شماره تلفن: 29-55540026 داخلی5281

 

 

آخرین به روز رسانی:95/11/27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر