6:52:37 PM 1402 / 01 / 10
 

معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 


  معرفی 

                                                                                                                                                                                      

  • سمت: 
  • مدرک تحصیلی:
  • نوع استخدام:                                                                                             
 

  سوابق اجرایی

- پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی وادقان

- پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی جوشقان استرک

- پزشک مرکز بهداشتی درمانی شهری راوند

- پزشک مرکز بهداشتی درمانی شهری کارگر

- پزشک اورژانس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- مسئول کنترل و هماهنگی درمان مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- عضو کمیته استراتژیک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- عضو کمیته تریاژ مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- مسئول اجرایی راه اندازی اورژانس هسته ای در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- مسئول اجرای طرح ارزیابی سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام

- مسئول پاراکلنیک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

- پزشک مسئول ارشد هموویژولانس در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

  شرح وظایف

1. طراحی، توسعه، استقرار و به روز رسانی سیستم جامع کنترل و نظارت بر بخش های بالینی و بستری و خدمات سرپایی (درمانگاه ها) و واحدهای پاراکلینیکی و هماهنگی بین بخشی
2. نظارت و کنترل بر فعالیت های کادر درمانی
3. ویرایش پروتکل های موجود و یا نگارش پروتکل های درمانی لازم با هماهنگی گروه های مختلف درمانی درجهت ارتقای کمی و کیفی امور درمانی مرکز
4. اجرایی کردن دستورالعمل های ارسالی معاونت درمان دانشگاه
5. تدوین و تنظیم شرح خدمات حرفه ای و تخصصی برای واحدهای پاراکلینیکی مرکز براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
6. نظارت کامل بر کمیته های بیمارستانی مرتبط با درمان و رسیدگی و اجرایی کردن مصوبات کمیته های مرکز
7. رسیدگی به شکایات مرتبط با درمان جهت مدیریت ریسک و خطا در مرکز
8. تعیین اولویت بررسی شکایات مرتبط با درمان جهت رسیدگی در کمیته های مرتبط
9. پاسخگویی به شاکیان امور درمان پس از رسیدگی کامل پرونده ها
10. انجام فعالیت های لازم جهت تشکیل تیم های درمان برای بیماران پیچیده (ComplexCase)
11. تعیین نیازهای آموزشی کادر درمانی براساس ممیزی بالینی و مدیریت خطا
12. ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات و تعاملات مناسب بین بخش های مختلف درمانی
13. تشکیل جلسات رفع مشکلات موجود بین بخش های مختلف درمانی
14. دریافت نیازها و کمبودهای تجهیزات درمانی بخش های مختلف مرکز جهت الویت بندی و ارائه نیازهای الویت دار به معاونت پشتیبانی مرکز
15. نظارت و کنترل مستمر بر فعالیت های بخش های درمانی مرکز
16. نظارت و کنترل مستمر بر فعالیت های واحد حاکمیت بالینی
17. اجرایی کردن نتایج کار گروه حاکمیت بالینی مرکز در جهت بهبود کیفیت خدمات
18.برنامه ریزی، هماهنگی و تشکیل کلاس های آموزشی و سمینارهای لازم جهت بروز رسانی اطلاعات مرتبط با حاکمیت بالینی پرسنل درمانی مرکز

 
 

  تماس

تلفن:55540026-29داخلی5213
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر