مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:06:42 AM 1396 / 02 / 08
 

معاونت پشتیبانی و توسعه مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 معرفی:
                       مهدی توکلی                                                 

تحصیلات :  لیسانس حسابداری  

سمت: مسئول امور مالی

نوع استخدام: رسمی


تاریخ به روز رسانی:95/11/27

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر