***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

5:37:49 PM 1396 / 08 / 28
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

نفرولوژی

دکتر چیت سازیان

 دوشنبه(چرخشی)

6 صبح

دکتر سلیمانی

 دوشنبه(چرخشی)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر