***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

6:49:15 PM 1396 / 10 / 29
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

مغز و اعصاب

 دکتر مسعود- دکتر کوچکی

یکشنبه(چرخشی)

6 صبح

 دکتر ابوالحسنی

چهارشنبه(10-8)

دکتر دانشور

چهارشنبه(10-12)

دکتر خیران

سه شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر