یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

3:35:26 PM 1396 / 07 / 02
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

جراحی

دکتر کاشی

 شنبه

6 صبح

دکتر داود آبادی

یکشنبه

دکتر عیدی

دوشنبه

دکتر شفق

سه شنبه

دکتر غفور

چهارشنبه
   
   
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر