***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

5:40:15 PM 1396 / 08 / 28
 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

عفونی

دکتر زهرا سلیمانی

شنبه

6 صبح

دکتر افضلی

یک شنبه

 

"

 

دکتر هروی

دوشنبه و پنج شنبه

دکتر رزاقی

سه شنبه

دکتر علیرضا شریف

چهارشنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر