*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

7:43:57 AM 1397 / 03 / 04
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 

معرفی:

             محمدرضا خوانساری

  • مدرک تحصیلی: سیکل

  • عنوان پست سازمانی: متصدی خدمات

  • نوع استخدام: قراردادی

  • سمت: متصدی حضور و غیاب

  شرح وظایف:

1-  صدور کارت تایمکس جهت حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی مسئول مربوطه

2-  نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیری از تخلفات مربوطه

3-  کنترل (پرینت) گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری بیمارستان

4-  گزارش موارد غیبت ، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری

5-  کسب آموزش جهت افزایش مهارتهای فردی و شغلی

6-  ارائه گزارش به مقام مافوق

7-  برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه جهت کسب اطلاعات و به روز نمایی برنامه های مرتبط با حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی مسئولین ذیربط

8-  هماهنگی با مسئولین واحدها جهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر و بررسی برنامه کاری کارکنان

9-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

  تماس:

تلفن:9-55540026- داخلی5277


تاریخ به روز رسانی:95/11/27

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر