امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

3:05:22 PM 1396 / 04 / 07
 

معاونت پشتیبانی و توسعه مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان


          معرفی:
                                                                                                   
                     محمد صباحی بیدگلی(CV)                              

سمت: مدیر بیمارستان

مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت

مرتبه علمی: فوق لیسانس

آدرس پست الکترونیکی : sabahi@kaums.ac.ir


 

شرح وظایف مدیر بیمارستان:

1- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2- اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

3-هدایت بیمارستان در اجرای برنامه‌های مصوب بیمارستان

4-هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

5-شرکت در جلسات تحول اداری، آموزش،‌کمیته‌های بیمارستانی و غیره.

6- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7- کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی وبرنامه کلی از رئیس بیمارستان

8- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9-تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه‌حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10-نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه‌ها

11-ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12-تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

13-ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14-نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15- شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

16-مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

16- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

17-هماهنگی با معاون درمان ومترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

 


تماس

تلفن:29-55540026 داخلی 5268-5569

آخرین به روز رسانی 95/11/27

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر