مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:26:52 AM 1396 / 01 / 05
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

			

معرفی  
                      جواد اسدی                                                              

سمت: مسئول خدمات

تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط

تماس

تلفن:55540026-داخلی-5538-5537

تاریخ آخرین به روز رسانی  95/11/27

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر