*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

4:41:32 AM 1396 / 12 / 02
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

						

معرفی  
                      جواد اسدی                                                              

سمت: مسئول خدمات

تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط

شر ح وظایف:

1.    نظارت بر انجام خدمات نظافتی بیمارستان و ساعات شیفت پرسنل به نحو مطلوب مطابق با استاندارد های ارائه شده از طرف واحد بهداشت و کنترل عفونت

2.       پیگیری اجرای نواقص ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان

3.       نظارت بر پیمانکار واحد لنژری بیمارستان

4.       نظارت بر پیمانکار کیف سلامت بیمارستان

5.       اجرای طرح های مربوط به مدیریت پسماند در بیمارستان

6.       برنامه ریزی و نظارت بر انجام خدمات عمومی بیمارستان

7.       نظارت بر ارائه خدمات نقلیه بیمارستان ( سرویس های کارمندان،آزانس ها، آمبولانس ها و ...)

8.       نظارت بر پیمانکار خدمات نظافتی بیمارستان

9.       نظارت بر ارایه خدمات خیاط خانه ( دوخت شان، گان، لباس پرسنل، ملحفه و...)

10.   تشریک مساعی با واحد تغذیه در ارائه خدمات مربوط به توزیع غذا و آمار ژتون

11.   پیگیری جهت اجرای درخواست های کلیه واحد ها و بخش های بیمارستان

12.   صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

13.   سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات بخش های تحت سرپرستی.

14.   انجام مکاتبات اداری و پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری درون و درصورت نیاز ارجاع به دیگر واحد ها

15.   صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط.

16.   شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف و اجرای مصوبات مربوطه

17.   اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

18.   تهیه آمار و گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

19.   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

تماس

تلفن:55540026-داخلی-5538-5537

تاریخ آخرین به روز رسانی  96/04/04

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر