*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

7:39:13 AM 1397 / 03 / 04
 

معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

اهم اهداف دفتر پرستاری:
 

- برنامه ریزی در زمینه ارتقاء و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به بیمار با اجرای برنامه های حاکمیت  بالینی ، ارتقاء خدمات اورژانس و نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانی

- تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر اصل حاکمیت بالینی

- ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

- برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت ) در راستای اجرای برنامه های حفظ ایمنی بیمار

- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری

- نظارت و کنترل کیفیت مرافبتهای پرستاری بر اساس استاندارد های تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب ( چک لیست و...) تأکید بر رعایت اصل استاندارد تحویل بالینی ، نحوه ی دارو دادن ، رعایت نظافت و بهداشت شخصی بیمار ، حفظ و نگهداری تجهیزات پزشکی .

- ارزشیلبی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال  

- برنامه ریزی و نظارت بر جلسات ماهیانه پرسنلی بخشها و تشکیل جلسات مستمر ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزران

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر