امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:47:38 AM 1397 / 05 / 29
 

  معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی


معرفی   
              
شهلا رفیعی

   سمت: مدیر خدمات پرستاری 
   مدرک تحصیلی: کارشناسی
   رشته تحصیلی: پرستاری
   نوع استخدام: رسمی
  
 
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری

تماس:

شماره تلفن: 29-55540026 داخلی 5233
نمابر: 55545500

تاریخ به روز رسانی:95/11/9

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر