امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

8:10:17 AM 1397 / 05 / 30
 

معرفی

 

                        دکتر محمد رضا فاضل(CV)

              سمت : ریاست بیمارستان

مدرک تحصیلی :  پزشکی

رشته تخصصی: بیهوشی

نوع استخدام: ضریب K

 

           

تماس

تلفن: 9-55540026 داخلی 5266

فکس: 55548900

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر