*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

9:57:11 PM 1397 / 04 / 04
 

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
 

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

- طرح درس

- برنامه های بیمارستانی اعضاء گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر