*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

7:33:13 AM 1397 / 03 / 04
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

 

طرح درس

کوریکولوم دوره کارآموزی

کوریکولوم دوره کارورزی 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر