*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

9:57:47 PM 1397 / 04 / 04
 

معاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

 

 

 

 

 

 

 

معاون آموزشی گروه مغز و اعصاب:

دکتر ابراهیم کوچکی

مسئولین شورای پژوهشی گروه :

-مسئول شرورای پژوهشی: دکتر سید علی مسعود

-اعضاء شورای پژوهشی:دکترجواد ابوالحسنی-دکتر رضادانشور-دکتر ابراهیم کوچکی- دکتر مهیار نوربخش

 

کوریکولوم آموزشی گروه

طرح درس گروه

برنامه آموزشی و مورنینگ گروه

برنامه درمانگاه اساتید گروه

  برنامه روزانه نوار مغز و نوار عصب عضله

 

امکانات درمانی-آموزشی گروه:

ست کامل افتالموسکوپ –اتوسکوپ - ست کامل دیاپازون–سیستم مرکزی مانیتورینگ بیماران در Stroke unit–دستگاه نوار مغزی –دستگاه  کامل الکترودیاگنوستیک  –دستگاه سی تی اسکن اسپیرال  –MRIدر مرکز دانشگاهی–Brain ct scanدو دستگاه و یک دستگاه MRIو CTآنژیو در مرکز خصوصی  –دو دستگاه نوار مغزی در مرکز دانشگاهی –دو دستگاه  EEGمانیتورینگ پورتال  –تختهای ICU  –سونو داپلر رنگی کاروتید ورتبروبازیلار

 

تماس:

تلفن:55540026 داخلی: 5357

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر