***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح 12799

 

9:05:30 AM 1396 / 09 / 20
 

معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

گروه های آموزشی بیمارستان

      
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر