*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

7:30:42 AM 1397 / 03 / 04
 

                                                 دفتر آموزش معاونت آموزشی، پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

                     
  معرفی                                                                             
                          

     عباس انصاری تبار                                                           

سمت: مسئول خدمات آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش مالی)
نوع استخدام: رسمی

  شرح وظایف:

1-پاسخگویی کلیه مسائل اداری وآموزشی حوزه معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

2-تدوین وتنظیم پیش نویس کلیه نامه های اداری،مکاتبات باواحدهای داخلی ومعاونت آموزشی دانشگاه ،دانشکده هاومراکزستادی برحسب ضرورت

3-اعلام نیازها و درخواستهای حوزه معاونت با هماهنگی معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

4- نظارت برحضوراعضاء درکنفرانس ادواری ازطریق ثبت اسامی افرادشرکت کننده واعلام آن به دبیرشورای آموزشی دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی گروههای آموزشی ازطریق همکاری بین بخش کارشناسان بادفترآموزش بیمارستان

6 –شرکت در شورای آموزشی بیمارستان و تهیه دستور جلسات و ارسال مصوبات جهت اجرا

7 –انجام کلیه امور اتوماسیون اداری دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

8–ثبت وضبط نامه های الکترونیکی درسیستم اتوماسیون اداری و ارسال برنامه ها ،نامه های اداری وآموزشی ازطریق نامه رسان بیمارستان

9–انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمونهاو نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

10-جمع آوری وبه روزرسانی آمارماهیانه پزشکان ،رزیدنتهاواینترنهاوارجاع آن به مسئولین ذیربط


تماس:

تلفن: 29-55540026 داخلی 5323
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر