مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:57:42 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

معرفی:                                                                                                              
                        دکتر مهران شریفی(CV)

  • سمت : ریاست بیمارستان

  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص

  • رشته تخصصی: خون و آنکولوژی بالغین

  • نوع استخدام: ضریب K

           

             تماس

تلفن: 9-55540026 داخلی 5228

فکس: 55548900

آخرین به روز رسانی 95/11/27

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر