مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

2:16:01 PM 1395 / 10 / 28
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

معرفی:                                                                                                              
                        دکتر مهران شریفی

  • سمت : ریاست بیمارستان

  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص

  • رشته تخصصی: خون و آنکولوژی بالغین

  • نوع استخدام: ضریب K

           

             تماس

تلفن: 9-55540026 داخلی 5228

فکس:55548900

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر