3:14:34 AM 1399 / 04 / 14
 

دوره آموزش رزیدنتی جراحی در این بخش حداقل 4 سال می باشد .برنامه آموزشی آنان در این 4 سال از پیش طرح و برنامه ریزی شده است و طبق کوریکولوم بخش تعیین می شود.

رزیدنت های جراحی در سرویس های اتندینگ تقسیم شده و هر دو ماه جابجا می شوند. برنامه کاری به شرح زیر است:

1- از ساعت 5/6 تا 5/7 با حضور در بخش جهت ویزیت صبحگاهی و تحویل گرفتن بیماران اورژانس شب قبل، معاینه و پیگیری ، درمان و اقدامات پاراکلینیک و تعویض پانسمان .
2-از ساعت 5/7 تا 5/8 شرکت در گزارش صبحگاهی برای رزیدنتهایی که آن روز اتاق عمل ندارند از ساعت 5/8 تا 9 شرکت در کنفرانس اینترنها و دانشجویان .
3- از ساعت 5/7 حضور در اتاق عمل برای رزیدنتهایی که روز اتاق عملشان است .
4-حضور رزیدنت در درمانگاه نیز طبق برنامه اتند مربوطه انجام می شود.
5-هر رزیدنتی اجباراً 2 روز در هفته اتاق عمل خواهد داشت و ممکن است علاوه بر دو روز در عمل های اورژانسی نیز شرکت داشته باشد . روزهای دوشنبه و پنج شنبه صرفاً آموزشی است و در این دو روز عمل جراحی الکتیو وجود ندارد. برنامه آموزشی دوشنبه در برنامه هفتگی ذکر شده و شامل گراند راند و ژورنال کلاب می باشد.
6-پنج شنبه ها نیز از ساعت 8 تا 10 راند رزیدنتی برگزار می شود که خود رزیدنت ها بیشترین فعالیت را در این زمینه دارند و رزیدنت ارشد گرداننده راند خواهد بود.
7-رزیدنتها در سال اول موظف به 15 کشیک ماهانه و از سال دوم به بعد بر حسب نیاز بخش میزان کشیک آنان تعیین می شود.
8-برای رزیدنتها هر دو ماه بخش هائی از کتاب جراحی شوارتز و سایر کتب مرجع تعیین می شود که امتحان از انها گرفته خواهد شد. برای هر رزیدنتی پرونده وجود دارد که نمرات آنها به اضافه کارنامه سه ماهه هر نفر وحکم ها و نامه مربوط به انها در ان ضبط و نگهداری می شود و در پایان سال مبنای نمره نهائی قرار می گیرد.

شروع دوره چرخشی از سال سوم می باشد که بخش های ارتوپدی –ارولوژی –زنان و زایمان را اجباراً خواهند گذراند و یک دوره چهار ماهه نیزدریکی از بیمارستانهای بزرگ در صورت امکان در نظر گرفته شده است لازم بذکر است با توجه به وجود جراح توراکس و جراح ترمیمی و جراحی اطفال روتیشن آنها در بخش خواهد بود.
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر