امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:47:25 AM 1397 / 05 / 29
 

بیمارستان شهید بهشتی

معرفی:

                     واحد کنترل عفونت

سوپروایزر واحد :زهره سادات میرحسینی بیدگلی

مدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی  : مراقبت های ویژه پرستاری

نوع استخدام : رسمی   

تعداد پرسنل واحد : 3 نفر

 

کارشناسان واحد :

معصومه حیدری مقدم - مرضیه قاسمی

 

معرفی واحد :

 

 

اهداف  واحد :

 

 

 

دستورالعمل های آموزشی :

دستورالعمل های کنترل عفونت اتاق عمل
 

دستورالعمل های بهداشت و کنترل عفونت در بخش ICU


  

پوستر های آموزشی :

- پوستر زباله های عفونی

- پوستر زباله های غیر عفونی

- پوستر آموزشی حفاظت فردی
- مراحل پوشیدن ماسک تنفسی
- پوستر آموزشی دهانشویه بیماران
- پوستر آموزشی بهداشت دست
 
 

 

تماس :
 
031-55540026     داخلی 5289
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر