6:00:27 AM 1399 / 04 / 23
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

 اعضاء واحد فناوری اطلاعات:

مسئول واحد: مهندس موسی طائی

کارشناس نرم افزار: مهندس مهدی پیله وریان - سرکار خانم مهندس موسایی

معرفی:

واحد فناوری اطلاعات در سال 85 افتتاح گردید.در ابتدا این واحد با 38 دستگاه رایانه کار خود را شروع کرد.شبکه بیمارستان در سال 86 با 535 پریز(نود) شبکه و 12G پهنای باند و به صورت متمرکز راه اندازی گردید. راه اندازی سیستم Pager و نرم افزار حضور و غیاب نیز در سال 86 با موفقیت صورت پذیرفت. اجرای نرم افزار HIS تحت وب در سال 87 به صورت پایلوت آغاز و در اواسط سال 88 به صورت رسمی تمامی بخشهای بیمارستان به نرم افزار متصل گردید.در سال 89 نیز بیمارستان مجهزبه نرم افزار اتوماسیون اداری گردید. در حال حاضر بالغ بر 200 دستگاه رایانه در این مرکز وجود دارد که تماما به DOMIN متصل بوده و بر حسب نوع کارکرد، کاربری خاصی برای آن تعریف گردیده است.

- عضو کمیته فنی فناوری اطلاعات-عضو کمیته بهینه سازی مصرف انرژی فناوری اطلاعات- رابط فناوری اطلاعات

- مسئول پشتیبانی شبکه، نرم افزار وسخت افزار

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر