امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:47:41 AM 1397 / 05 / 29
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش:CCU2

ریاست بخش: جناب آقای دکتر علیرضا فرخیان

پزشک مسئول و فنی :جنای آقای دکتر علیرضا فرخیان

سرپرستار بخش:خانم زهرا غلامی

تعداد تخت های فعال: 8 تخت

معرفی پزشکان بخش:

1-خانم دکتر فریبا رایگان(متخصص قلب و عروق)

2-آقای دکتر رجبی مقدم(متخصص قلب و عروق)

3-آقای دکتر مازوچی(متخصص قلب و عروق)

4-آقای دکتر فرخیان (متخصص قلب و عروق)

5-آقای دکتر حاجی زاده(متخصص قلب و عروق)

6-خانم دکتر ملکی پور(متخصص قلب و عروق)

7-آقای الهیار گلابچی ( متخصص قلب و عروق )

8-آقای دکتر عونی ( متخصص قلب و عروق )

موقعیت مکانی:

 بخش CCU2  در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است.

اهم فعالیت های بخش :
انواع انفارکتوس های قلبی-نارسایی قلبی-بلوک های قلبی-کاردیومیوپاتی ها-ACS-آمادگی برای آنژیوگرافی-آمادگی برای PCI

 اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

دستگاه مانیتورینگ(8عدد)-دستگاه الکتروشوک(1عدد)-دستگاه ECG (دو عدد)-دستگاه پالس اکسی متر(1عدد)-ساکشن مرکزی-(8عدد)ساکشن سیار(1عدد)-ویلچر(3عدد)

لیست اقدامات تهاجمی در بخش :

گذاشتن پالون پمپ-گذاشتن پیس میکر قلبی-انجام Cutdown
 
تصاویر بخش

تماس:

داخلی 5600-5599

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر