مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:06:50 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش:CCU2

ریاست بخش: خانم دکتر فریبا رایگان

پزشک مسئول و فنی :خانم دکتر فریبا رایگان

سرپرستار بخش:علی اصغر معتمدی

تعداد تخت های فعال: 7 تخت

معرفی پزشکان بخش:

1-خانم دکتر فریبا رایگان(متخصص قلب و عروق)

2-آقای دکتر رجبی مقدم(متخصص قلب و عروق)

3-آقای دکتر مازوچی(متخصص قلب و عروق)

4-آقای دکتر فرخیان (متخصص قلب و عروق)

5-آقای دکتر عباسی(متخصص قلب و عروق)

6-آقای دکتر قدک کار(متخصص قلب و عروق)

موقعیت مکانی:

 بخش CCU1  در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است.

اهم فعالیت های بخش :
انواع انفارکتوس های قلبی-نارسایی قلبی-بلوک های قلبی-کاردیومیوپاتی ها-ACS-آمادگی برای آنژیوگرافی-آمادگی برای PCI

 اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

دستگاه مانیتورینگ(7عدد)-دستگاه الکتروشوک(1عدد)-دستگاه ECG (یک عدد)-دستگاه پالس اکسی متر(1عدد)-دستگاه نبولایزر(1عدد)-ساکشن مرکزی-(7عدد)ساکشن سیار(1عدد)-ویلچر(3عدد)-برانکارد-(1عدد)

لیست اقدامات تهاجمی در بخش :

گذاشتن پالون پمپ-گذاشتن پیس میکر قلبی-انجام Cutdown

تماس:

داخلی 5564-5345

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر