مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:01:30 AM 1396 / 02 / 08
 

 مجتمع بیمارسانی شهید دکتر بهشتی کاشانمعرفی

نام بخش:جراحی مردان 2

رئیس بخش:دکتر مسعود میرزازاده جواهری

سرپرستار بخش: ماشا اله رحیمی

تعداد تخت های فعال در بخش:33 تخت

معرفی پزشکان بخش:

-دکتر مسعود میرزازاده جواهری(متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ستون فقرات)-دکتر غلام رضا خسروی(متخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو)

-دکتر علی رضا عابدی(متخصص ارتوپدی)-دکتر مجید صادق زاده(متخصص ارتوپدی)-دکتر بابک حق پناه(فوق تخصص جراحی زانو و لگن)

-دکتر حسین حاجی تقی(متخصص ارتوپدی)-دکتر مسعود بنایی(متخصص ارولوژی)-دکتر عباس سیدمظفری(متخصص ارولوژی)

9-دکتر مجید گیوی(متخصص ارولوژی)

موقعیت مکانی بخش:

در طبقه اول بیمارستان واقع گردیده است.

اهم فعالیت های بخش:

انجام اعمال جراحی ارتوپدی،شکستگی های دست و پا و لگن و اعمال جراحی ارولوژی شامل پروستات،فتق،واریکوسل،سنگ های ادراری و...و مراقبت های پس از اعمال جراحی

اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

Pace maker –  دستگاه ECG -ساکشن پرتابل-دستگاه الکتروشوک

تماس:

 

تلفن: 9-55540026 داخلی 5295-5296


 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر