2:26:47 PM 1402 / 01 / 03
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش:CCU1

ریاست بخش:آقای دکتر حاجی زاده

سرپرستار بخش:منیره نجارزاده

تعداد تخت فعال: 8

منشی بخش: خانم فاطمه طیلابی

تعداد پرسنل : 17

معرفی بخش:

CCU  از نظر لغوی به معنای بخش مراقبت های ویژه قلبی است که منطبق با جدیدترین دستورالعمل های مراقبتی دنیا می‌باشد. بیماران قلبی که احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند در این بخش بستری می‌شوند. بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان دارای دو بخشCCU مجموعاً به ظرفیت 16 تخت می‌باشد که بیماران از اورژانس و یا در موارد بعد از آنژیوگرافی به خصوص بعد ازPTCA و یا از سایر بخش ها در این بخش بستری و ویزیت می‌شوند.

این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد، همچنین مجهز به سیستم اخباری است که در مواقع خطر و تغییر علائم حیاتی بیمار هشدار می‌دهد. مانیتورهای سانترال تخت های قابل کنترل به وسیله ریموت کنترل که هم توسط بیمار و هم توسط پرسنل قابل تغییر می‌باشد.X –RAY پرتابل، تله مانیتورینگ، دستگاه اکو رادیوگرافی پرتابل از جمله تجهیزات بخش می‌باشد. مانیتورها مجهز به سیستم اندازه گیری ریتم، ریت، تعداد تنفس، فشارخون، SPO2، CVP، درجه حرارت و فشار شریانی است که زمان اندازه گیری کلیه آیتمهای ذکر شده قابل تنظیم و کنترل از مانیتور سانترال می‌باشد که این مانیتور قابل تنظیم برای بزرگسالان و کودکان می‌باشد هر تخت بیمار مجهز به این مانیتورهایBed side می‌باشد و هرunit بیمار مجهز به کنسول، پمپ انفوزیون، پمپ سرنگ، ساکشن و اکسیژن می‌باشد.

در صورت نیاز به تعبیهPace macker موقت به صورت اورژانس، این عمل در بخش امکان پذیر می‌باشد.

 بیماران بستری درCCU دائماً از طریق مانیتور کنترل می‌شوند و به ازای هر 3-2 تخت بستری یک پرستار آموزش دیدهCCU مسئول مراقبت از بیماران می‌باشد و در صورت نیاز متخصصین بر بالین بیمار حاضر می‌شود، پرستاران بخش مراقبت های ویژه نیاز به دانش و مهارت ویژه دارند، تشخیص دیس ریتمی‌های مختلف و اطلاع به پزشک در صورت بروز دیس ریتمی ها خطرناک، انجام انتوباسیون در موارد ضروری و تسلط کامل بر روند احیاء قلبی ـ ریوی از مهارت های پرستاران CCU می‌باشد.

معرفی پزشکان بخش:

1- خانم دکتر فریبا رایگان(متخصص قلب)

2- خانم دکتر عادله ملکی پور(متخصص قلب)

3- آخانم دکتر زهرا نگهبان (متخصص قلب)

4- آقای دکتر حسن رجبی مقدم(متخصص قلب و فوق تخصص آنژیوپلاستی)

5- آقای دکتر مجید مازوچی(متخصص قلب و فوق تخصص آنژیوپلاستی)

6- آقای دکتر مهدی حاجی زاده( متخصص قلب)

7- آقای دکتر احسان فراستی (متخصص قلب - فوق تخصص کاردیوآنکولوژی)

8- خانم دکتر زهرا بیان فر ( متخصص قلب)

9- آقای دکتر علیرضا فرخیان(فوق تخصص قلب و فوق تخصص آنژیوپلاستی)

10- خانم دکتر فاطمه کرمعلی (متخصص قلب و فوق تخصص اکو کاردیو گرافی)

موقعیت مکانی بخش:
طبقه سوم ساختمان بیمارستان شهید بهشتی-ضلع شمال شرقی بیمارستان

 اهم فعالیت های بخش :

درمان مدیکال بیماری هایی از قبیل: انواع MI-انواع آریتمی ها و بلوک ها-CHF-کاردیومیوپاتی-ACS-ادم حاد ریه-
آمادگی های آنژیوگرافی های کرونر-آنژیوپلاستی های کرونر-CABG
لیست اقدامات تهاجمی بخش:
 گذاشتن بالن پمپ آئورت-گذاشتن Pace Makerداخلی موقت و خارجی

 امکانات و تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

مانیتورینگ قلبی(8دستگاه)-دستگاه الکتروشوک(2دستگاه)-دستگاه پالس اکسیمتر(1دستگاه)-دستگاه ساکشن سانترال(8دستگاه)-دستگاه ساکشن پرتابل(1دستگاه)-ویلچر(4دستگاه)-برانکارد(1دستگاه) - دستگاه سرنگ پمپ ( یک عدد)

 

تصاویر بخش

تماس:

تلفن: 55589333-031 داخلی 5601- 5594

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر