امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

2:57:43 PM 1396 / 04 / 07
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش: داخلی4

ریاست بخش: دکتر ابراهیم رضی

سرپرستار بخش: مرجان شب زنده دار

تعداد تخت فعال: 33

  معرفی پزشکان بخش:

  • دکتر ابراهیم رضی
  • دکتر محمد علی صبا

مشخصات فیزیکی

 بخش داخلی چهار در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است واز لحاظ فیزیکی به شرح ذیل می باشد .

معرفی پرسنل :

این بخش دارای 15 نفر پرسنل پرستاری با مدرک کارشناسی ، یک نفر منشی ، 4 نفر کمک بهیار و 3 نفر نیروی خدماتی می باشد که به صورت شیفت در گردش و به شرح ذیل فعالیت می کنند :

  • شیفت صبح : سر پرستار به همراه 5 نفر نیروی کارشناس پرستاری ، یک نفر منشی ، 2 نفر کمک بهیار و یک نفر نیروی خدماتی .
  • شیفت عصر و شب : 4 نفر نیروی کارشناس پرستاری ، یک نفر کمک بهیار و یک نفر نیروی خدماتی.

تماس:

تلفن: 9-55540026 داخلی 5480-5481

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر