4:05:20 PM 1401 / 09 / 13
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش: داخلی4

ریاست بخش: دکتر محمد علی صبا

سرپرستار بخش: مرجان شب زنده دار

تعداد پرسنل : 30 نفر

منشی بخش :

تعداد تخت فعال: 33

  معرفی پزشکان بخش:

  • دکتر محمد علی صبا
  • دکتر یزدان جعفری
  • دکتر مهدی حاجی زاده
  • دکتر فریبا رایگان
  • دکتر عادله ملکی پور
  • دکتر علیرضا فرخیان
  • دکتر حسن رجبی مقدم
  • دکتر مجید مازوچی
  • دکتر زهرا بیان فر
  • دکتر زهرا نگهبان

مشخصات فیزیکی

 بخش داخلی چهار در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است .

 لیست اقدامات تهاجمی بخش داخلی 4:

             برونوکسکوپی - کشیدن مایع پلور- گذاشتن چست تیوپ- گذاشتن سی وی سی لاین- اینتوبه کردن بیمار- بیوبسی ریه

              اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

                 مانیتور - ونتیلاتور- دستگاه الکترو شوک- دستگاه نوار قلب- دستگاه ساکشن پرتابل- دستگاه گرافی پرتابل- افتال مسکوپ-دستگاه سی پپ- دستگاه بای پپ

 

تصاویر بخش

تماس:

تلفن: 55589333 - 031 داخلی 5480-5481

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر