4:45:09 AM 1400 / 07 / 04
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش: داخلی4

ریاست بخش: دکتر محمد علی صبا

سرپرستار بخش: مرجان شب زنده دار

تعداد پرسنل : 30 نفر

منشی بخش : آقای محسن رصافیان

تعداد تخت فعال: 33

  معرفی پزشکان بخش:

 • دکتر محمد علی صبا
 • دکتر یزدان جعفری
 • دکتر حسین روزبهانی
 • دکتر مهدی حاجی زاده
 • دکتر الهیار گلابچی
 • دکتر فریبا رایگان
 • دکتر سعید عونی
 • دکتر عادله ملکی پور
 • دکتر علیرضا فرخیان
 • دکتر حسن رجبی مقدم
 • دکتر مجید مازوچی
 • دکتر زهرا بیان فر

مشخصات فیزیکی

 بخش داخلی چهار در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است .

 لیست اقدامات تهاجمی بخش داخلی 4:

             برونوکسکوپی - کشیدن مایع پلور- گذاشتن چست تیوپ- گذاشتن سی وی سی لاین- اینتوبه کردن بیمار- بیوبسی ریه

              اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

                 مانیتور - ونتیلاتور- دستگاه الکترو شوک- دستگاه نوار قلب- دستگاه ساکشن پرتابل- دستگاه گرافی پرتابل- افتال مسکوپ-دستگاه سی پپ- دستگاه بای پپ

 

تصاویر بخش

تماس:

تلفن: 9-55540026 داخلی 5480-5481

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر