امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

3:00:42 PM 1396 / 04 / 07
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 

معرفی:

نام بخش :داخلی1

ریاست بخش :سید محسن رضوی زاده

سرپرستار بخش :زهرا غلامی

شروع فعالیت بخش : سال1369

تعداد تخت فعال: 33  

 لیست اقدامات تهاجمی بخش داخلی یک:

1-آندوسکوپی2-کولونوسکوپی3-بیوپسی کبد4- tap مایع آسیت/پلور/مفصل5-بیوپسی و آسپیراسیون مغزاستخوان6- شالدون گذاری

7- دبریدمان8- لوله گذاری داخل تراشه9- سونداژ ادراری10- سوند معده11- تعبیه آنژیوکت12- کت داون

اهم فعالیت های بخش :

بخش فوق تخصصی گوارش وغدد است که در آن بیماران دارای مشکل گوارشی و غدد بستری شده و همچنین بخش تخصصی بیماری های داخلی است که در آن اقدامات کلینیکی و پارا کلینیکی از جمله آندوسکوپی و کلونوسکوپی و بیو پسی کبدو بیوپسی پلور انجام می شود.

 اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

مانیتورینگ قلبی یک عدد ، پالس اکسی متری یک عدد

دستگاه شک یک عدد ، دستگاه EKG یک عدد

ویلچر یک عدد، ست بیوبسی کبد یک عدد، ست LPیک عدد

ست بخیه یک عدد ، برانکارد اکسیژن دار یک عدد

دستگاه فشارسنج عقربه ای سه عدد ،دستگاه فشارسنج جیوه ای یک عدد

دستگاه فشار سنج پایه ای یک عدد ، تخت بیمار لارنگوسکوپ سه تیغه ، اتو سکوپ – افتالموسکوپ

ساکشن تک شیشه ای ، وزن و قد سنج بزرگسال ، پاراوان

ترالی اورژانس ، کپسول اکسیژن ، یک دستگاه رایانه

تماس:

تلفن: 9-55540026 داخلی 5361

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر