امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

8:10:07 AM 1397 / 05 / 30
 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

معرفی

نام بخش: شیمی درمانی

مسئول بخش: الهه حسین زاده

ریاست بخش: دکتر مجید احسانی

تعداد تخت فعال: 13

ساختمان فیزیکی شیمی درمانی
بخش دیالیزواقع درطبقه همکف در مجاورت درمانگاه قرار گرفته است.

تجهیزات بخش شیمی در مانی

  • فشار سنج: 1 عدد
  • سا کشن مرکزی : 2عدد
  • اکسیزن مرکزی ومانومتر: 2عدد
  • ترالی احیا : 1عدد
  • هود: 1 عدد

فعالیت بخش شیمی در مانی
تزریق داروهای شیمی درمانی، تزریق خون و پلاکت، تزریق آمپول ونوفر

متخصصین بخش شیمی در مانی
دکتر مجید احسانی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر