نظام سلامت از شالوده های اساسی اقتصاد، توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت است.

12:53:09 PM 1393 / 09 / 02
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
ناظران سازمان های بیمه ای در هنگام ترخیص بیمار حضور می یابند

--1393 / 08 / 27  -10:42 تعداد مشاهدات :50

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، این اتوبوس که از شهرکرد عازم تهران بود بامداد امروز یکشنبه 25/8/93 با یک دستگاه کامیون ،در محدوده مشکات برخورد و ...

--1393 / 08 / 26  -13:5 تعداد مشاهدات :95

این جلسه که ساعت 11 الی 13 مورخ 24/8/93 با حضور مدیران مالی ، بودجه و امور عمومی دانشگاه برگزار شد ، ریاست بیمارستان و سایر مسئولین نیزحضور داشتند.

--1393 / 08 / 26  -12:55 تعداد مشاهدات :78


--1393 / 08 / 24  -8:34 تعداد مشاهدات :95


--1393 / 08 / 21  -12:1 تعداد مشاهدات :103


--1393 / 08 / 19  -13:15 تعداد مشاهدات :90


--1393 / 08 / 14  -9:10 تعداد مشاهدات :202

دنبال مکاتبات و پیگیریهای متعدد و جلسات حضوری مسئولین دانشگاه با معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارسال مستندات مربوط به مشکلات و وضعیت موجود بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان، با تصویب هیات وزیران مبلغ 40 میلیارد ریال بابت مقاوم سازی و ایمن سازی بیمارستان شهید بهشتی اختصاص یافت .

--1393 / 08 / 10  -8:37 تعداد مشاهدات :66

جلسه ستاد دانشگاهی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز پنجشنبه مورخ 24/7/93 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

--1393 / 07 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :83

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر