به وب سایت بیمارستان شهید بهشتی کاشان خوش آمدید

1:11:24 PM 1395 / 05 / 03
 
   
 

گواهینامه اعتبار بخشی ملی

بیمارستان شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

راه های ارتباطی و پاسخگویی

برنامه تحول نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سازمان الکترونیک دانشگاه

   

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1395 / 04 / 09  -11:51 تعداد مشاهدات :115


--1395 / 04 / 05  -12:55 تعداد مشاهدات :182


--1395 / 04 / 02  -9:49 تعداد مشاهدات :338

بررسی های ملی وضعیت ریزمغذی ها حاکی از شیوع بالای کمبود "ویتامین د" در بزرگسالان می باشد.

--1395 / 04 / 01  -11:17 تعداد مشاهدات :280

به گزارش مسئول محترم اتاق عمل بیمارستان در راستای تحقق برنامه عملیاتی اتاق عمل جنرال این مرکز و با هدف تکریم بیماران، تعمیر و بازسازی اتاق های عمل از تاریخ 95/3/27 شروع گردید ه است.

--1395 / 04 / 01  -10:17 تعداد مشاهدات :144

توصیه های دارویی در بیماران مبتلا به دیابت در ماه رمضان

--1395 / 03 / 31  -8:18 تعداد مشاهدات :244

اولین کمیته اقتصاد درمان در بیمارستان شهید بهشتی با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و تعدادی از روسای محترم بخش های بالینی در تاریخ 27/3/95 برگزار گردید.

--1395 / 03 / 30  -11:38 تعداد مشاهدات :144


--1395 / 03 / 27  -8:30 تعداد مشاهدات :197

بر اساس قوانین و بخشنامه های مربوطه مقرر گردیده از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضع یابند،فرم های ارزیابی عملکرد سال 94 ...

--1395 / 03 / 26  -11:33 تعداد مشاهدات :330

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: