نظام سلامت از شالوده های اساسی اقتصاد، توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت است.

1:01:17 PM 1393 / 08 / 02
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
جلسه ستاد دانشگاهی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز پنجشنبه مورخ 24/7/93 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

--1393 / 07 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :31


--1393 / 07 / 26  -10:46 تعداد مشاهدات :72


--1393 / 07 / 23  -10:2 تعداد مشاهدات :111

معاون توسعه به همراه دبیر کمیته اطلاع رسانی برنامه تحول نظام سلامت، قائم مقام معاون درمان و جمعی از مسئولین بیمارستان شهید بهشتی از روند اجرایی طرح سلامت در این بیمارستان روز سه شنبه مورخ 22/7/93 بازدید کردند.

--1393 / 07 / 23  -8:57 تعداد مشاهدات :38

دکتر اولیایی منش گفت: با اصلاح ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، دسترسی مردم به خدمات پزشکی در قالب بازار رسمی سلامت افزایش خواهد یافت.

--1393 / 07 / 19  -8:32 تعداد مشاهدات :44

ارائه خدمات بهتر و حمایت از بیمار، مهمترین هدف کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت/ راه اندازی سامانه هوشمند نظارت بر درمان (سهند)

--1393 / 07 / 14  -12:21 تعداد مشاهدات :51


--1393 / 07 / 10  -11:26 تعداد مشاهدات :175

دکتر اولیایی منش گفت: با اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت و رشد درآمد بیمارستان ها، خود به خود سهم تمام کارکنان از جمله غیرپزشکان رشد می کند.

--1393 / 07 / 10  -9:50 تعداد مشاهدات :183


--1393 / 07 / 09  -12:42 تعداد مشاهدات :120

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر