مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

7:17:52 PM 1396 / 01 / 06
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

--1396 / 01 / 03  -10:14 تعداد مشاهدات :97

دکتر شریفی ریاست بیمارستان به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه و نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ضمن تبریک سال نو از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.

--1396 / 01 / 03  -9:26 تعداد مشاهدات :106


--1395 / 12 / 28  -13:3 تعداد مشاهدات :131

اهداء تندیس تقدیر از مسئولین بیمارستان جهت اجرای طرح زایمان طبیعی و کاهش سزارین و عوارض مربوط به آن و انجام بهسازی بلوک زایمان از سیستم سنتی به IDR

--1395 / 12 / 25  -10:9 تعداد مشاهدات :211


--1395 / 12 / 08  -9:53 تعداد مشاهدات :241

تقدیر و تشکر از مهندسین بیمارستان بعمل آمد.

--1395 / 12 / 07  -12:17 تعداد مشاهدات :265


--1395 / 12 / 02  -13:9 تعداد مشاهدات :358


--1395 / 11 / 23  -8:41 تعداد مشاهدات :191

بازدید مسئولین دانشگاه از پرستاران شاغل در بیمارستان

--1395 / 11 / 16  -9:52 تعداد مشاهدات :524

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: