5:59:37 PM 1402 / 01 / 10
 
   
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سازمان الکترونیک دانشگاه

   

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاهاستعلامات

 
سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان : در سال گذشته بیش از 88 هزار بیمار به بخش های مختلف تصویربرداری این مرکز مراجعه کرده و خدمات تشخیصی دریافت نموده اند.

--1402 / 01 / 09  -13:51 تعداد مشاهدات :11

با حکم سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان ، « مسئول فنی بخش رادیولوژی » این مرکز منصوب شد

--1402 / 01 / 08  -9:16 تعداد مشاهدات :45

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان عنوان کرد: پذیرش بیش از 6 هزار نفر در نیمه اول تعطیلات سال جاری در این مرکز انجام شده است.

--1402 / 01 / 08  -7:10 تعداد مشاهدات :15

همزمان با آغاز سال جدید ، رئیس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان بازدید نمودند.

--1402 / 01 / 07  -13:55 تعداد مشاهدات :31

معاونت آموزشی بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان با همکاری اعضای محترم گروه های بالینی و اساتید دانشکده پیراپزشکی و واحد کنترل عفونت بیمارستان و مرکز مهارتهای بالینی ،"کارگاه دو روزه پیش کارورزی "ویژه کارورزان جدید "را در تاریخهای 13 و 14 اسفند ماه در ساختمان فرقانی برگزار نمود.

--1401 / 12 / 22  -7:20 تعداد مشاهدات :87

با حکم سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان ، « معاون فرهنگی » این مرکز منصوب شد. ️️

--1401 / 12 / 20  -7:46 تعداد مشاهدات :102

عمل درمان آندومتر رحم به روش حرارتی با استفاده از دستگاه کاواترم با تعرفه دولتی ، در بزرگترین مرکز درمانی شمال استان اصفهان انجام می شود.

--1401 / 12 / 20  -7:39 تعداد مشاهدات :53

با حکم سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان ، سرپرستار بخش بستری زنان و زایمان این مرکز منصوب شد.

--1401 / 12 / 14  -9:31 تعداد مشاهدات :137

دکتر موسوی معاون درمان بیمارستان : مهم ترین مسئله در درمان سکته حاد قلبی، مراجعه بموقع بیمار در ساعات اولیه بعد از شروع علائم سکته حاد قلبی ، به مراکز تشخیصی و درمانی است.

--1401 / 12 / 09  -13:52 تعداد مشاهدات :102

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید باطری دستگاه UPS مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 24  -10:4 تعداد مشاهدات :65

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه UPS 30 KVAبه همراه متعلقات مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 19  -9:10 تعداد مشاهدات :81

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید پاکت زباله مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 18  -7:54 تعداد مشاهدات :53

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید مواد ضدعفونی مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 18  -7:52 تعداد مشاهدات :56

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یکبارمصرف مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 18  -7:50 تعداد مشاهدات :43

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید لوازم التحریر مورد نیاز این مرکز با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .

--1401 / 11 / 18  -7:46 تعداد مشاهدات :46