نظام سلامت از شالوده های اساسی اقتصاد، توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت است.

12:20:25 AM 1393 / 06 / 29
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1393 / 06 / 25  -9:29 تعداد مشاهدات :29

رئیس دانشگاه به صورت سرزده از بیمارستان بهشتی بازدید کرد.

--1393 / 06 / 20  -11:17 تعداد مشاهدات :66


--1393 / 06 / 17  -8:50 تعداد مشاهدات :140


--1393 / 06 / 16  -10:28 تعداد مشاهدات :167


--1393 / 06 / 11  -11:33 تعداد مشاهدات :180


--1393 / 06 / 10  -12:47 تعداد مشاهدات :124


--1393 / 06 / 10  -12:10 تعداد مشاهدات :257


--1393 / 06 / 04  -10:46 تعداد مشاهدات :201

درراستای راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری برای کلیه مسئولین بخش های درمانی و پشتیبانی ، جلسه ی آموزش کار با برنامه مذکور در روز شنبه مورخ 1/6/93 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان با حضور ...

--1393 / 06 / 04  -10:22 تعداد مشاهدات :108

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر