الزامی ترین موضوع حیاتی در بیمارستان این است که نباید به بیماران آسیب وارد نمود. ( فلورانس نایتینگل)

8:30:17 PM 1395 / 07 / 07
 
   
 

گواهینامه اعتبار بخشی ملی

بیمارستان شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

راه های ارتباطی و پاسخگویی

برنامه تحول نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سازمان الکترونیک دانشگاه

   

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
شعار روز جهانی قلب امسال "مهربانی با قلب ...نیرو بخش زندگی"

--1395 / 07 / 06  -13:32 تعداد مشاهدات :13

در راستای مأموریت محوله از سوی فرماندهی کار گروه پدافند غیر عامل دانشگاه مبنی بر ارائه خدمات درمانی به بیماران فرضی همزمان با اعلام کد 300...

--1395 / 07 / 05  -12:2 تعداد مشاهدات :105


--1395 / 07 / 01  -12:8 تعداد مشاهدات :81

زمانی برای تلف کردن نداریم(No time to lose) .

--1395 / 06 / 31  -14:16 تعداد مشاهدات :71

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی برای اولین بار تعبیه استنت مجرای ادراری توسط دکتر سید حمید رضا آرزه گر در این مرکز انجام شد. به گفته ایشان تنگی های مجرای ادراری...

--1395 / 06 / 25  -11:8 تعداد مشاهدات :136

بخش طبی 4 بیمارستان شهید بهشتی راه اندازی شد

--1395 / 05 / 06  -11:3 تعداد مشاهدات :520

عملیات عمرانی ساختمان MRI، ماموگرافی و درمانگاه بیماری های خاص مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی روز دوشنبه مورخ 4/5/95 با حضور جمعی از مسوولین دانشگاه و شهرستان آغاز شد.

--1395 / 05 / 06  -10:56 تعداد مشاهدات :331


--1395 / 04 / 09  -11:51 تعداد مشاهدات :265


--1395 / 04 / 05  -12:55 تعداد مشاهدات :365

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: