به وب سایت بیمارستان شهید بهشتی کاشان خوش آمدید

12:13:21 AM 1395 / 03 / 09
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
به همت معاونت درمان دانشگاه، اولین جشنواره و نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی با حضور رییس و مسئولین دانشگاه همکاران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ماماها و کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان در محل آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید.

--1395 / 02 / 22  -10:0 تعداد مشاهدات :154


--1395 / 02 / 13  -10:28 تعداد مشاهدات :318

عمل تعبیه باتری قلب به روش زیر جلدی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.

--1395 / 02 / 01  -8:51 تعداد مشاهدات :208

ریاست محترم دانشگاه و عده ای از مسئولین از آزمایشگاه های بیمارستان شهید بهشتی بازدید نمودند.

--1395 / 01 / 30  -13:19 تعداد مشاهدات :286

رییس دانشگاه از پروژه های عمرانی در حال ساخت بیمارستان بهشتی بازدید کرد

--1395 / 01 / 24  -8:34 تعداد مشاهدات :189


--1395 / 01 / 15  -12:15 تعداد مشاهدات :261


--1395 / 01 / 09  -9:55 تعداد مشاهدات :541


--1395 / 01 / 09  -9:27 تعداد مشاهدات :334


--1395 / 01 / 09  -9:2 تعداد مشاهدات :482

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر