"آخرین درجه اعتبار بخشی بیمارستان ، درجه یک مثبت می باشد"

9:17:26 AM 1394 / 11 / 25
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1394 / 11 / 19  -11:37 تعداد مشاهدات :112

رئیس بیمارستان بهشتی کاشان گفت: سالانه حدود سه هزار و 600 بیمار مبتلا به انواع سرطان در این مجتمع بیمارستانی از خدمات رایگان شیمی درمانی بهره مند می شوند.

--1394 / 11 / 15  -12:24 تعداد مشاهدات :65

ریاست دانشگاه به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مسئولین دانشگاه روز سه شنبه مورخ 13/11/94 از اورژانس بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه به صورت سرزده بازدید نمودند.

--1394 / 11 / 15  -9:13 تعداد مشاهدات :87


--1394 / 11 / 15  -8:38 تعداد مشاهدات :92


--1394 / 11 / 12  -12:57 تعداد مشاهدات :140


--1394 / 11 / 11  -11:27 تعداد مشاهدات :106


--1394 / 11 / 04  -13:20 تعداد مشاهدات :234


--1394 / 11 / 04  -12:59 تعداد مشاهدات :192


--1394 / 11 / 04  -8:10 تعداد مشاهدات :189

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر