مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

2:20:42 PM 1395 / 10 / 28
 
   
     

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کتابچه فرمولری بیمارستان شهید بهشتی تدوین دکتر صدیقه سادات ثابت عنوان پمفلت آموزشی برگزیده در حوزه داروسازی بیمارستانی در کشور را به خود اختصاص داد

--1395 / 10 / 05  -13:21 تعداد مشاهدات :104


--1395 / 09 / 04  -10:56 تعداد مشاهدات :274

نظر به اینکه این بیمارستان اقدام به تاسیس شرکت تعاونی مستقل نموده است لذا کارکنانی که متقاضی عضویت ...

--1395 / 09 / 03  -9:30 تعداد مشاهدات :261

به گزارش روابط عمومی بیمارستان و به نقل از مسؤل بخش ICU2 مرحوم آرزو لطفی بیمار 25 ساله که براثر سانحه تصادف در این مرکز بستری شده بود...

--1395 / 09 / 01  -13:33 تعداد مشاهدات :232

دیابت بزرگ ترین اپیدمی قرن

--1395 / 08 / 24  -7:58 تعداد مشاهدات :100


--1395 / 08 / 20  -11:13 تعداد مشاهدات :182


--1395 / 08 / 20  -8:28 تعداد مشاهدات :245


--1395 / 08 / 20  -8:6 تعداد مشاهدات :284

داروی حل کننده ی لخته Alteplase به یک بیمار سکته حاد مغزی تزریق شد.

--1395 / 08 / 17  -13:25 تعداد مشاهدات :221

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: